• سفر قهرمانی

  این مجموعه شامل دوازده کهن الگو ی مراحل سفر قهرمانی با رویکرد درونی و بیرونی است

  دسته ها
 • شخصیت شناسی زنان و مردان

  در این قسمت 8 آرکی تایپ مردانه و 7 آرکی تایپ زنانه را بطور خلاصه بررسی می کنیم

  دسته ها
 • مطالب عمومی

  در این قسمت مطالب عمومی در خصوص خود شناسی و روان شناسی را بیان خواهیم کرد

  ادامه مطالب
 • تست های خودشناسی

  این بخش شامل تست های متنوع خود شناسی و شخصیت شناسی و ... است

  ادامه مطالب

رفتار با کودک

طرح درس رفتار با کودک (۲۶) : نیاز به همپا و همراه

طرح درس رفتار با کودک (۲۶) : نیاز به همپا و همراه

همیشه نیاز دارم تا شخص یا اشخاصی در هر پروسه‌ای که هستم ، هم‌پا و همراه من باشند و به ندرت قادر هستم تا به تنهایی کاری را انجام داده و یا اقدام به انجام آن نمایم و یا آن را تمام و کمال به پایان برسانم.

سایر دسته ها: