کیمیای آگاهی

منابع


۱-مکاتب و ارا فلسفی ، جرالد گوتک ، ترجمه پاک سرشت ، نشر سمت

۲-اصول و فنون مشاوره ، یوسف اردبیلی ، نشر سمت

۳-روانشناسی بلوغ ، آقا محمدیان ، نشر مشهد

۴-روانشناسی مرضی و تحولی ، پریرخ دادستان ، نشر سمت

۵-مبانی ارتباطات انسانی ، اکبر فرهنگی ، رسا

۶-مشاوره و روان درمانی ، جرالد هری، ترجمه سید محمدی، نشر ازسباران

۷-تفاوت های فردی، کالید کوپر، ترجمه شریفی، نشر سخن

۸-روانشناسی تفاوت های فردی، حمزه گنجی، نشر بعثت

۹-تکنیک های مشاوره ، باربارا اوکان، ترجمه محمدخانی، نشر طلوع

۱۰-رفتار درمانی، علی اکبر سیف، نشر دانا

۱۱-انگیزش و هیجان، رابرت فرانکن، ترجمه اسفند اباد ، نشر نی

۱۲-روانشناسی کار، محمود ساعتچی، نشر ویرایش

۱۳-روانشناسی شناختی، خرازی و دولتی، سازمان نشر اسلامی

۱۴-درس نامه روان شناسی، دونالد الدیندهب ، ترجمه قهرمانی، نشر نی

۱۵-مکاتب روان شناسی و نقد ، جمعی از مولفان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱۶-قهرمان هزار چهره ، نوشته جوزف کمبل ، ترجمه شادی خسرو پناه ، نشر گل آفتاب

۱۷-فرهنگ نمادها (پنج جلد)، ژان شوالیه، آلن گربران ، ترجمه سودابه فضایلی ،نشر جیحون

۱۸-آیون ، کارل گوستاو یونگ ، ترجمه پروین و فریدون فرامرزی ، نشر آستان قدس رضوی

۱۹-هرمس و سنت هرمسی ، دکتر کلباسی اشتری ، نشر علم

۲۰-زندگی برزنده من ، کارول پیرسون ، ترجمه کاوه نیری ، نشر ماز

۲۱-۴۰ اصل ، شاه کلید های triz  برای نواوری، محمود کریمی ، نشر رسا

۲۲-زمینه روان شناسی هیلگارد ، جلد اول ، دکتر حسن رفیعی

۲۳-رویاها به ما چه می گویند ، آرش جهان بخت ، نشر میترا

۲۴-پیام رویا ، میلبودن، هیرن ، ترجه مینا اعظامی، نشرمیترا

۲۵-اسطوره خدایان استک ، مهران کندری ، نشر میترا

۲۶-جهان اسطوره شناسی  (هشت جلد) ، نشر مرکز

۲۷-اسطوره های یونان ، دوناروزنبرگ ، مجتبی عبدالله نژاد ، نشر ترانه

۲۸-اساطیر روم و سلت ، ژیران ، پیر ، ترجمه شکری فومشی ، نشر کاروان

۲۹-اساطیر مصر ، ویو ، ترجمه دکتر اسماعیل پور ، نشر کاروان

۳۰-اساطیر یونان ، ژیران ، دکتر اسماعیل پور ، نشر کاروان

۳۱-از اسطوره تا تاریخ ، دکتر مهرداد بهار ، نشر چشمه

۳۲-فرهنگ اساطیر یونان و رم ، اسمیت ، ترجمه شهلا برادران ، نشر روزبهان

۳۳-فرهنگ نکاره ای نمادهادر هنر شرق و غرب،جیمز هال،ترجمه بهزادی،نشر فرهنگ معاصر

۳۴-اسطوره های یونانی ، لوسیا برن ، ترجمه عباس مختاری، نشر مرکز

۳۵-شناخت اساطیر ایران ، جان هینلز ، ژاله آموزگار ، نشر چشمه رویکر علمی به اسطوره شناسی ، مهوش واحد دوست ، نشر سروش

۳۶-اسزا تمدن یونان باستان ، بهنام محمد پناه ،

۳۷-اسرار تمدن مصر باستان ، بهنام خدا پناه

۳۸-سیری در اساطیر یونان و رم ، ادیت همیلتون، عبدالحسین شریفیان، نشر اساطیر

۳۹-اساطیر یونان ، جان پین سنت، باجلان فرخی ، نشر اساطیر

۴۰-دانشنامه اساطیر یونان و رم ، دیکسون کندی ، نشر طهوری

۴۱-فرهنگ اساطیر یونان و رم (دو جلد )، پیرگریمال، ترجمه بهمنش ، نشر امیر کبیر

۴۲-جهان اسطوره ها ، جرج هارت ، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز

۴۳-اساطیر مشرق زمین ، جوزف کمبل ، ترجمه بهرامی ، نشر جونه رشد

۴۴-اساطیر جهان ، موسسه لاروس ، ترجمه مانی صالحی، نشر مهاجر

۴۵-دانشنامه اساطیر جهان ، رکس وانر، اسماعیل پور ، نشر اسطوره

۴۶-برنامه ریزی عصبی ، جان سیمون، ترجمه قراچه داغی ، نشر البرز

۴۷-راز سایه ، دبی فورد، ترجه فرناز فرود ، نشر حمیدا

۴۸-نیمه تاریک وجود ، دبی فورد، فرناز فرود ، نشر حمیدا

۴۹-تمرین نیروی حال، اکهاد تله، هنگامه آدرمی، نشر

۵۰-مهم نیست چقدر خوب هستی ، مهم اینه چقد ر میخواهی خوب باشی ، پل آردن،ادیری،نشر البرز

۵۱-شما برنده به دنیا آمده اید ، باترا ،ترجمه بهادر زاده، نشرآوین

۵۲-زن و توانایی هایش، هارید گلدهر لرنر، میترا کدخدایان، نشر مروارید

۵۳-قصه های تربیتی چهارده معصوم، محمد رضا اکبری، نشر بین الملل

۵۴-اندیشه های خردمندانه برای دگرگونی و موفقیت، باترا، ترجمه بازرگان، نشر فراروی

۵۵-غلبه بر عادت های مزاحم، دیپاک چوپرا ، ترجمه قراچه داغی، نشر پیکان

۵۶-چگونه به اینجا رسیده ام، بابارا دی آنجلیس، ترجمه سامان عافی، نشر نی

۵۷-چهار اثر از فلورنس اسکاول شین، ترجمه مشتاق،نشر زنگار

۵۸-معجزه صمیمیت ، (سه جلد )، نشر نسل نو اندیش

۵۹-روانشناسی حرمت نفس ، ناتالین براندن ، ترجمه جمال هاشمی، نشر حریر

۶۰-شما می توانید تحت هر شرایطی شاد باشید،کالسون،ترجمه خسروشاهی، نشر درسا

۶۱-تحلیل رفتار متقابل ، اریک برن ، ترجمه اسماعیل فصیح ، نشر فرهنگ نو

۶۲-زندگی را اسان ببینید ، کالسون  ، مترجم مردانی راد ، نشر رسا

۶۳-جادوی خوش رفتاری ، کاپلان تیلر، ترجمه صادقی ، نشر راشین

۶۴-مبانی رفتار سازمانی ، استیفن پی رابینز ، تیموتی، ای جاج ، ترجمه : محمد اعرابی ، محمد تقی زاده ، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

۶۵-۷۷ نقطه ضعف یک مدیر ، امیر حسین سیفی

۶۶-اصول کار گروهی ، جام سی ماکسول ، مهوش عزیزی

۶۷-اصول کلیدی مدیریت در دفترچه طلایی ، حسین حاجیان برزی ، نشر آبارون

۶۸-رهبر ۳۶۰ درجه ، جان سی ماکسول ، مرتضی ذوالانوار ، نشر معیار اندیشه

۶۹-مدیریت نگرش ، جان ماکسول ، ترمه اصغر اندرودی ، نشر تهران

۷۰-آموزش مدیریت در ۳۶ ساعت ، لستر بیتل ، ترجمه حقیقی ، مهدی علیمردانی ، سازمان مدیریت صنعتی

۷۱-۱۳ اشتباه مهلک مدیران ، استیون براون ، ترجمه لعیا موسائی ، نشر نسل نو اندیش

۷۲-سیصد نکته در مدیریت اسلامی ، بر اسا ستفسیر نور ، حجت الاسلام قرائتی

۷۳-مشارکت و مدیریت مشارکت جو ، دکتر محمد علی طوسی ، سازمان مدیریت صنعتی

۷۴-رهبری منابع انسانی ، دیو اولریچ ، ترجمه بهروز قیچ لی

۷۵-ارزش آفرینی منابع انسانی ، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

۷۶-مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، تام رد من، میر علی نقوی ، نشر مهکامه

۷۷-به بچه ها گفتن و از بچه ها شنیدن (دو جلد) ، آدل فابر ، ترجمه عباسی فر، نشر دایره

۷۸-هفت اشتباهی که والدین خوب مرتکب می شوند ، جان فریل ، لیندادی فریل ، مریم ملکوتی نشر قطره

۷۹-بجه هایمان به ما چه می آموزند ؟ پیرو فروچی، ترجمه ملک کرزبان، نشر نی

۸۰-اگر فرزند دختر دارید ، النا جامیمی ، ترجمه پوینده، نشر نی

۸۱- هفت عادت نوجوان موفق ، شون کاری، قراچه داغی ، نشر پیک بهار

۸۲-چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم ، ادل فایبر، لاله دهقانی، نشر نی

۸۳-پسران نوجوان، مایل گوریان، ترجمه مهدی قراچه داغی، نشر ونگار

۸۴-سیمای دانش اموز برتر ، تاکور ،مژگان محمدیان، نشر نخستین

۸۵-نوجوانان چه می گویند، کیهان نیا، نشر مادر

۸۶-والدین و مربی ، غلامحسی فرد اصفهانی، نشر چالش

۸۷-کلید های رفتار با نوجوان ، دن فونتنل، ترجمه مسعود حاجی زاده ،نشر صابری

۸۸-دختران تا چهارده سالگی ، کریستن نورتراب، ترجمه تمدن ، نشر فلسفه

۸۹-به بچه ها چه بگوییم، سیدلر ، ترجمه کدخدایان، نشر مروارید

۹۰-اختلالات خوردن در بچه ها، برایان وا، اعظم عزیزی، نشر نسل نو اندیش

۹۱-آدم و حوا ، دکتر پیمان آزاد ، نشر البرز

۹۲-آشنایی با وظایف و حقوق زن ، آیت الله ابراهیم امینی ، نشر  بوستان کتاب

۹۳-قانون جذب ، مایکل لوسیر، ترجمه نفیسه معتکف ، نشر درسا

۹۴-خانواده خوشبخت، کیهان نیا ، نشر مادر

۹۵-رازهایی درباره زندگی زناشویی، جان گری، ترجمه دکتر گلکاریان، نشر یاران

۹۶-عشق ، ازدواج و زندگی، گردآوری فرشاد نجفی پور، نشر نسل نو اندیش

۹۷-ز ، مثل زندگی، نوشته مسعود لعلی ، نشر فراانگیزش

۹۸-کلید کاربردی قانون جذب، کانفیلد، ترجمه نفیسه معتکف، نشر درسا

۹۹-عاشقش باش، ترکش نباش ، ببرلی کای، ترجمه زیدی، نشر افراز

۱۰۰- سیری در مسائل خانوادی، حبیب الله طاهری، نشر بین الملل

۱۰۱-همسرداری ، آیت الله ابراهیم امینی، نشر فروزان

۱۰۲- احکام خانواده ، نوردهی ، نشر بوستان کتاب قم

۱۰۳-چگونه به همسر خود عشق بورزید، جان گری، مینا امیری، نشر گلپا

۱۰۴- انتخاب همسر، آیت الله ابراهیم امینی، نشر بین الملل

۱۰۵-سیمای زن در فرهنگ ایران ، جلال صفاری، نشر مرکز

۱۰۶- زن در تارخ و اندیشه اسلامی ، فتحیه فتاحی زاده ، نشر بوستان کتاب

۱۰۷- مرز های زناشویی ، هنری کلو ، هادی همامی ، نشر دانژه

۱۰۸- آئین همسرداری، دوروتی کارنگی ، ترجمه مهستی شهلایی ، نشر ونگار

۱۰۹-نظام حقوق زن در اسلام ، استاد مطهری ، نشر صدرا

۱۱۰-حسادت، مرکل ، رویا پور مناف ، نشر نو اندیش

۱۱۱- و……..

طراحی و اجرا : 01WEB