کیمیای آگاهی

کارگاه اساطیر یونان- اسطوره شناسی یونان

تعداد بازدید : 2231 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

پیش نیاز 1 دوره : فونداسیون شخصیت شناسی

الگوهای سازنده و غیر سازنده رفتاری چیست؟ کارگاه اساطیر یونان برای جویندگانی است که بر اساس رویکرد یونگ با کمک آرک تایپها به دنبال یافتن اصول رفتاری سازنده با کمک شناخت رفتارهای غیر سازنده هستند؛ رفتارهایی که در ناخوداگاه بشر از دیر باز وجود داشته تا جایی که در قالب اسطوره به روایت درآمده اند.
یکی از موثرترین شیوه های انتقال مفاهیم و معنا استفاده از داستان است. در این کارگاه از طریق روایت اسطوره های یونانی المپیان به تفسیر روایتها و نمادها و نمود عینی آن در زندگی امروزی  می پردازیم.
این که بدانیم چه رفتارهایی موجب جذب چه افرادی با خصوصیاتی خاص می شود یا چه رفتاری در تعامل با دیگران چه نتیجه و عاقبتی دارد همواره برای آنانی که به دنبال این اصول بوده اند راهگشا بوده است.

کارگاه اسطوره شناسی کاربردی برای نخستین بار است که در ایران تقدیم ره جویان سبک زندگی متعالی هستند.

دوستان برای بهره بردن بیشتر از این کارگاه، پیشنهاد میگردد بصورت پیش نیاز، کارگاه مقدماتی 15 آرک تایپ اسطوره یونان را آموخته باشند.

قیمت کارگاه : چهار میلیون و چهارصد هزار تومان 

توجه: تخفیف شامل ایرانیان خارج از کشور نمی شود. اگر در خارج از ایران زندگی می کنید برای شرکت در کارگاه با پشتیبانی هماهنگ کنید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB