کیمیای آگاهی

کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح اول- یتیم

تعداد بازدید : 1636 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

کارگاه آنلاین سفر قهرمانی- مقدماتیِ سطح اول- یتیم

انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایفا کنیم .
سفر قهرمانی برای تمامی مراحل و لحظات زندگی راهگشاست ، همچنین کسانی که در بقا قرار دارند و یا در مورد شروع سفر تردید دارند ، را تشویق به آغاز سفر و شروع راه رشد می کند .
با درک آرکتایپهای "معصوم ، یتیم ، جنگجو ، حامی " خود را برای این سفر آماده می سازیم و ایجاد نیرویی تازه برای شروع سفر می نماییم .
و پس از ان با درک "جوینده ، نابودگر ، عاشق ، آفرینشگر " آغاز سفر میکنیم و آموخته های خود را در سفر به کار می بندیم .
و آنگاه با " فرمانروا ، جادوگر ، فرزانه و دلقک " در راه بازگشت از سفر پخته تر از قبل ، راه رشد و ادامه زندگی در پیش می گیریم .

هرکدام از ما مسئول تکمیل بخشی از پازل کل هستیم ، مراقبت کنیم این سهم را مسئولانه ایفا نماییم ، . . .


ما در این دوره با یادگیری آرکتایپهای یتیم، فرا میگیریم که: وقتی سقوط را تجربه میکنیم یتیم می شویم و یاس و نا امیدی ما را فرا میگیرد ، احساس تنهایی می کنیم و حس می کنیم در زندگی از کسانی که انتظار داشته ایم ، نه تنها حمایت مان نکردند ، بلکه به ما خیانت نیز کرده اند و تنهایمان گذاشته اند . یتیم به ما یاد می دهد با گرفتن درس هر تجربه ، متکی به خود باشیم و در نهایت نیز با همبستگی و همدلی با دیگران ایجاد سینرژی کرده و حرکت می کنیم .

لازم است دانش پذیران عزیز قبل از شروع اولین جلسه کلاس؛ آزمونهای آرکتایپ وسفر قهرمانی را در قسمت؛ آزمونهای آنلاین، آزمون مشاوره 1: آزمون آرکتایپ و آزمون مشاوره 2: آزمون سفر قهرمانی انجام دهند.

هزینه این کارگاه : چهار میلیون و چهارصد هزار تومان 

توجه: تخفیف شامل ایرانیان خارج از کشور نمی شود. اگر در خارج از ایران زندگی می کنید برای شرکت در کارگاه با پشتیبانی هماهنگ کنید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB