کیمیای آگاهی

آزمون مشاوره 1: آزمون آرکتایپ ها

تعداد بازدید : 9198 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

آزمون مشاوره 1: آزمون آرکتایپ ها

این آزمون برای شناسایی تیپهای شخصیتی 15 گانه براساس اسطوره های یونانی طراحی شده و شامل 150 سوال میباشد. برای پاسخ به هر سوال اگر سوال بیشتر مواقع یا همیشه در مورد شما صادق است گزینه بلی , اگر برای شما صادق نیست گزینه خیر, و اگر در پاره ای از موارد در مورد شما صادق بود و در پاره از موارد صادق نبود مثلا 50% موارد گزینه نظر مشخصی ندارم را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از این تیپهای شخصیتی به سایت قهرمان درون مراجعه فرمایید.

هزینه آزمون : دویست و پنجاه هزار تومان

برای تحلیل تیپ شخصیتی خود انجام آزمون مشاوره 1 و آزمون مشاوره 2 الزام دارد...

طراحی و اجرا : 01WEB