کیمیای آگاهی

رفتار با کودک

تعداد بازدید : 1910 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

رفتار با کودک

این آزمون جهت شناخت و بررسی " رفتار با کودک " با 120 سوال طراحی شده است. چرا که رفتاری که ما با بعد کودک درون وجودمان می کنیم ، همان رفتاری است که در کودکی با ما شده و ما نیز با فرزنمان همان را رفتار خواهیم کرد . برای پاسخ دادن به هر سوال درصورتیکه سوال مطرح شده در مورد شما صحت نداشت عدد صفر را انتخاب کنید , اگر رفتار یا حالت مطرح شده کمی در مورد شما صادق بود عدد 1 و اگر کمی بیشتر عدد 2 و همینطور عدد 3 و 4 و در نهایت در صورتیکه کاملا در مورد شما صادق بود عدد 5 را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است این آزمون به عزیزانی توصیه می گردد که قصد شرکت در کارگاههای شفای کودک درون و یا رفتار با کودک را دارند و به توصیه مشاور و یا اساتید دوره در تکمیل آزمونهای مشاوره ۱ و ۲ می باشد .

هزینه آزمون: یکصد و پنجاه هزار تومان 

طراحی و اجرا : 01WEB