کیمیای آگاهی

کارگاه ازدواج بدون شکست

تعداد بازدید : 1653 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

کارگاه آنلاین ازدواج بدون شکست

ازدواج بدون شکست، ازدواج موفقی است که انسان ها در بستری از مشترکات و حفظ حریم های یکدیگر اقدام به زندگی بدون نوسانی می کنند که ریشه در درک تفاوت ها دارد، درک تفاوتهای بین زن و مرد، نوع نگاه، استنباط و نتیجه گیری هایشان، احترام به مرزهای یکدیگر و احترام به جایگاه خود در قرار داد ازدواج، لزوم این کار اشراف بر امور زنانگی و مردانگی و پذیرشِ خود است، خود را دوست داشتن تا در طرف تعامل نیز این حس وجودداشته باشد، از همینجا شروع کنید،...
 

قیمت کارگاه: سه میلیون و سیصد هزار تومان 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB