کیمیای آگاهی

وینیاسا فلو با آرزو طهماسبی

تعداد بازدید : 772 تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

مربی کلاس : مهتاب داورپناه 

روز و ساعت تشکیل کلاس‌ : هر هفته با هماهنگی مدرس و پرتوجو و بصورت شناور وقت ها فیکس می شود

مدت کلاس : یکماه ، ۸ جلسه 

هزینه کلاس : ۱۲۰۰۰۰۰ تومان 

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB