کیمیای آگاهی

کارگاه معجزه ارزش به خود در بهبود رابطه عاطفی

تعداد بازدید : 964 تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

تقریبا همگی‌ ما در تعاملات اجتماعی‌مان و بخصوص روابط عاطفی خود متوجه مسائل تکرار شونده‌ای می شویم که از یک الگو تبعیت می کند . هنگامیکه عمیقا بررسی می کنیم متوجه می شویم که علیرغم دستاوردهای متنوع و بسیار زیادمان در حوزه های مختلف ، عمده مسائل عاطفی ما ، ناشی از یک عدم ارزش به خود حقیقی است که منجر به انواع رفتارهای غیرسازنده در تعاملات‌مان می گردد و چه بسیار از روابطی که دلیل بی سرانجامی‌ و به بن بست رسیدن‌شان ناشی از همین مقوله ارزش به خود حقیقی است ، ...

رسیدن به ارزش به خود حقیقی ولو اندک معجزه‌ای است در بهبود رابطه‌هایمان ، ...  

هزینه : چهار میلیون و چهارصد هزار تومان 

مدت زمان کارگاه : ۴ جلسه دو ساعته

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB