کیمیای آگاهی

آزمون اعتماد به نفس

تعداد بازدید : 1913 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

آزمون اعتماد به نفس

با انجام این آزمون ، میزان عزت نفس ، حرمت نفس ، اعتماد به نفس حقیقی ، اعتماد به نفس کاذب و همچنین میزان رقابت پذیری خود را با ۵۰ سوال خواهید سنجید . برای پاسخ دادن به هر سوال درصورتیکه سوال مطرح شده در مورد شما صحت نداشت عدد صفر را انتخاب کنید , اگر رفتار یا حالت مطرح شده کمی در مورد شما صادق بود عدد 1 و اگر کمی بیشتر عدد 2 و همینطور عدد 3 و 4 و در نهایت در صورتیکه کاملا در مورد شما صادق بود عدد 5 را انتخاب کنید.

هزینه آزمون: یکصد هزار تومان 

طراحی و اجرا : 01WEB