کیمیای آگاهی

کارگاه هوش عاطفی

تعداد بازدید : 1167 تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

هوش عاطفی چگونه تعریف می شود ؟ آیا هوش عاطفی ذاتی است ؟
نقش هوش عاطفی در رابطه عاطفی چگونه تعریف می شود ؟ آیا هوش عاطفی فقط در رابطه با جنس غیر همجنس به کار می آید یا در همه ابعاد زندگی کارآمد است ؟ هوش عاطفی در تعامل با خودمان هم کارآیی دارد ؟ 
شناخت ، یادگیری و به کارگیری هوش عاطفی در همه ابعاد زندگی از ما پدر ، مادر ، همسر و دوست و نیروی بهتری خواهد ساخت و احتمالا یکی از بهترین سرمایه گذاری های‌ زندگی‌مان خواهد بود . 

هزینه : سه میلیون و سیصد هزار تومان  

مدت زمان کارگاه: ۳ جلسه دو ساعته

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB