کیمیای آگاهی

آزمون مشاوره 2: آزمون سفر قهرمانی

تعداد بازدید : 5235 تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

آزمون مشاوره 2: آزمون سفر قهرمانی

این آزمون جهت تعیین سازنده و یا غیر سازنده بودن هر یک از مراحل 12 گانه سفر قهرمانی با 120 سوال طراحی شده است. برای پاسخ دادن به هر سوال درصورتیکه سوال مطرح شده در مورد شما صحت نداشت عدد صفر را انتخاب کنید , اگر رفتار یا حالت مطرح شده کمی در مورد شما صادق بود عدد 1 و اگر کمی بیشتر عدد 2 و همینطور عدد 3 و 4 و در نهایت در صورتیکه کاملا در مورد شما صادق بود عدد 5 را انتخاب کنید.

هزینه آزمون: دویست و پنجاه هزار تومان

برای تحلیل تیپ شخصیتی خود انجام آزمون مشاوره 1 و آزمون مشاوره 2 الزام دارد...

طراحی و اجرا : 01WEB