کیمیای آگاهی

آزمون مشاوره 1: آزمون آرکتایپ ها

تعداد بازدید : 7403 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

آزمون مشاوره 1: آزمون آرکتایپ ها

این آزمون برای شناسایی تیپهای شخصیتی 15 گانه براساس اسطوره های یونانی طراحی شده و شامل 150 سوال میباشد. برای پاسخ به هر سوال اگر سوال بیشتر مواقع یا همیشه در مورد شما صادق است گزینه بلی , اگر برای شما صادق نیست گزینه خیر, و اگر در پاره ای از موارد در مورد شما صادق بود و در پاره از موارد صادق نبود مثلا 50% موارد گزینه نظر مشخصی ندارم را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از این تیپهای شخصیتی به سایت قهرمان درون مراجعه فرمایید.

هزینه آزمون ۱۵۰ هزار تومان

برای تحلیل تیپ شخصیتی خود انجام آزمون مشاوره 1 و آزمون مشاوره 2 الزام دارد...

طراحی و اجرا : 01WEB