کیمیای آگاهی

کارگاه مقدماتی رفتار با کودک

تعداد بازدید : 62 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

کارگاه آنلاین رفتار با کودک مقدماتی

کارگاه مقدماتی رفتار با کودک، اشاره ای به اصول اصلی رفتار با کودک خواهد داشت ،  که هم شامل رفتار با کودک درون خود و شفای آنچه نیاز است و در دوران کودکی بر ما گذشته است و رهایی از تسلسل باطل، و هم رفتار با کودک بیرونی و فرزندانمان به جهت تربیت نسلی براساس تعاملات انسانی و نه تسخیر عقده ها و آنچه از گذشته تا به امروز بر ما گذشته است، تا به کودکان و فرزندانمان، فرصت زیستن خویشتن را بدهیم و نه اینکه عروسکی بشوند در دستان پدر مادرهایشان به جهت شفای عقده های ایشان.

 

قیمت کارگاه: 5.000.000 ریال

قیمت نهایی با اعمال تخفیف فصل : 2.500.000 ریال

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB