کیمیای آگاهی

کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح اول- معصوم

تعداد بازدید : 1931 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

کارگاه آنلاین سفر قهرمانی- مقدماتیِ سطح اول

انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایفا کنیم .
سفر قهرمانی برای تمامی مراحل و لحظات زندگی راهگشاست ، همچنین کسانی که در بقا قرار دارند و یا در مورد شروع سفر تردید دارند ، را تشویق به آغاز سفر و شروع راه رشد می کند .
با درک آرکتایپهای "معصوم ، یتیم ، جنگجو ، حامی " خود را برای این سفر آماده می سازیم و ایجاد نیرویی تازه برای شروع سفر می نماییم .
و پس از ان با درک "جوینده ، نابودگر ، عاشق ، آفرینشگر " آغاز سفر میکنیم و آموخته های خود را در سفر به کار می بندیم .
و آنگاه با " فرمانروا ، جادوگر ، فرزانه و دلقک " در راه بازگشت از سفر پخته تر از قبل ، راه رشد و ادامه زندگی در پیش می گیریم .

هرکدام از ما مسئول تکمیل بخشی از پازل کل هستیم ، مراقبت کنیم این سهم را مسئولانه ایفا نماییم ، . . .


ما در این دوره با یادگیری آرکتایپهای معصوم ، از بی گناهی مان  ، خوش بینی را فرا میگیریم و اینکه می توانیم با رفتن به این سفر به امنیت مان بازگردیم ، ...

 

هزینه این کارگاه : چهار میلیون و چهارصد هزار تومان 


توجه: تخفیف شامل ایرانیان خارج از کشور نمی شود. اگر در خارج از ایران زندگی می کنید برای شرکت در کارگاه با پشتیبانی هماهنگ کنید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB