کیمیای آگاهی

رابطه عاطفی

تعداد بازدید : 606 تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

رابطه عاطفی

با انجام این آزمون ، میزان عدم آگاهی خود بر رابطه عاطفی سازنده  را با 25 سوال خواهید سنجید . برای پاسخ دادن به هر سوال درصورتیکه سوال مطرح شده در مورد شما صحت نداشت عدد صفر را انتخاب کنید , اگر رفتار یا حالت مطرح شده کمی در مورد شما صادق بود عدد 1 و اگر کمی بیشتر عدد 2 و همینطور عدد 3 و 4 و در نهایت در صورتیکه کاملا در مورد شما صادق بود عدد 5 را انتخاب کنید.

طراحی و اجرا : 01WEB