کیمیای آگاهی

کارگاه مهارت برنامه ریزی

تعداد بازدید : 1774 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

 یکی دیگر از مهارت های زندگی ، مهارت برنامه ریزی و سازماندهی کارهاست . این مهارت پس از مهارت هدفگذاری مطرح می شود . بدون برنامه ریزی و سازماندهیِ درست ، ممکن است کارهایی را انجام دهیم که نیازی به انجام آن نباشد و یا کارهایی را که نیاز به انجام آنها داریم را به موقع انجام ندهیم و فرصت ها را از دست بدهیم .

 

آنچه در این کارگاه خواهید آموخت :

 

تعریف مفهوم برنامه ریزی

رابطه میان برنامه ریزی و سازماندهی

مراحل اساسی برنامه ریزی

 مفهوم مدیریت زمان

شناسایی دزدان زمان

 نکات کلیدی در مدیریت زمان و برنامه ریزی

 یکی دیگر از مهارت های زندگی ، مهارت برنامه ریزی و سازماندهی کارهاست . این مهارت پس از مهارت هدفگذاری مطرح می شود . بدون برنامه ریزی و سازماندهیِ درست ، ممکن است کارهایی را انجام دهیم که نیازی به انجام آن نباشد و یا کارهایی را که نیاز به انجام آنها داریم را به موقع انجام ندهیم و فرصت ها را از دست بدهیم .

 

آنچه در این کارگاه خواهید آموخت :

 

تعریف مفهوم برنامه ریزی

رابطه میان برنامه ریزی و سازماندهی

مراحل اساسی برنامه ریزی

 مفهوم مدیریت زمان

شناسایی دزدان زمان

 نکات کلیدی در مدیریت زمان و برنامه ریزی

قیمت کارگاه: یک میلیون و صد هزار تومان 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB