کیمیای آگاهی

کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح اول- جنگجو

تعداد بازدید : 17 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

کارگاه آنلاین سفر قهرمانی- مقدماتیِ سطح اول-معصوم

انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایفا کنیم .
سفر قهرمانی برای تمامی مراحل و لحظات زندگی راهگشاست ، همچنین کسانی که در بقا قرار دارند و یا در مورد شروع سفر تردید دارند ، را تشویق به آغاز سفر و شروع راه رشد می کند .
با درک آرکتایپهای "معصوم ، یتیم ، جنگجو ، حامی " خود را برای این سفر آماده می سازیم و ایجاد نیرویی تازه برای شروع سفر می نماییم .
و پس از ان با درک "جوینده ، نابودگر ، عاشق ، آفرینشگر " آغاز سفر میکنیم و آموخته های خود را در سفر به کار می بندیم .
و آنگاه با " فرمانروا ، جادوگر ، فرزانه و دلقک " در راه بازگشت از سفر پخته تر از قبل ، راه رشد و ادامه زندگی در پیش می گیریم .

هرکدام از ما مسئول تکمیل بخشی از پازل کل هستیم ، مراقبت کنیم این سهم را مسئولانه ایفا نماییم ، . . .


ما در این دوره با یادگیری آرکتایپهای جنگجو، فرا میگیرید که:  باید همواره در زندگی هدف داشته باشیم و راه کارهایی برای رسیدن به این هدفها تهیه کرده که حتما با برخورداری از خصوصیات جنگجو ، از قبیل شجاعت و انضباط بایستی این کار را انجام دهیم ..

 

هزینه این کارگاه مبلغ 2.000.000 ریال می باشد

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB