کیمیای آگاهی

امنیت مجازی ، امنیت حقیقی

تعداد بازدید : 524 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

امنیت مجازی ، امنیت حقیقی

تفکر و بررسی این سوال که :

امنیت ما وابسته به چیست ؟ و چه چیزی در زندگی هریک از ما حضور دارد که با وجود آن فکر میکنیم امنیم؟

به هریک از ما کمک می کند تا متوجه بشویم امنیت مجازی و زودگذر و موقتی زندگی ِمان چیست .

“من … ، پس امنم ”

” منِ” خالی از هرگونه منیّت که امنیتهای مجازی ما را شکل می دهد، مانند کارهای عملی و فیزیکی که انجام داده و یا میدهیم و دستاوردها و القاب و عناوین و غیره . . .

با افزایش آگاهی و رهایی از تمام توهم هایی که امنیت اعتباری و مجازی ما را شکل می دهند ، به حقیقت امنیت نزدیکتر خواهیم شد.

ما مقصریم که حقیقت امنیت را با واقعیت های مجازی خود درآمیخته‌ایم .

” مراقبت کنیم ، تصویر مجازی که مبنی بر واقعیت درونی هریک از ما بوده را با حقیقت هر مطلب ، که معمولاً فرسنگها با هم فاصله دارند ، جا به جا نکنیم و بعضا” جایگاهشان را ندانسته تعویض ننماییم ، . . . ”اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB