کیمیای آگاهی

هویت بخشی در کهن الگوی جنگجو و حامی

تعداد بازدید : 553 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

 سفر قهرمانی از سه بخش کلی ، آمادگی برای سفر ، سفر و بازگشت از سفر تشکیل شده است . در شروع سفر و برای کسب آمادگی لازم ، کهن الگو های معصوم و یتیم باعث امنیت در فرد شده و سپس کهن الگو های جنگجو و حامی به وی هویت می بخشند .

 

در سطح کهن الگوی جنگجو ، شخص با هدف گذاری و معلوم و معین کردن نقطه شروع و مقصد سفر ، شمای کلی از آنچه که هست و آنچه که می خواهد به سمت آن حرکت کند را بدست می آورد !

 

از طرفی در معصوم و یتیم ، بر اساس ارزش ها ، ضد ارزشهای خانواده و محیط اجتماعی و عرف  (common sense )رایج در آن ، ارزش و ضد ارزشها را شناخته ایم و در سطح کهن الگوی جنگجو می توانیم ارزش ها و ضد ارزشهای شخصی خود را معلوم کنیم ( و البته توجه داشته باشیم که به این ارزشهای فردی اصالت همیشگی نبخشیم !!! و آگاه باشیم که با آگاهی در لحظه ما و با توجه به رشد آگاهی مان هر لحظه امکان تغییر و بهینه سازی این ارزشها وجود دارد ) و به این شکل استراتژی کلی ما در تعامل با موانع احتمالی معلوم می شود.

از آنجاییکه هدف و مقصد و استراتژی هر فرد ، او را برای مخاطب به تصویر می کشد ، هویت بخشی جنگجو معلوم می شود !

 

بر هر چه همی ارزی میدان که همان ارزی

زان روی دل عاشق از عرش فزون باشد

 

زمانیکه کهن الگوی حامی در فرد فعال می شود ، شروع به حمایت از مرز های شخصی و ارزش گذاری ها و استراتژی های جنگجو کرده و به این ترتیب این دو کهن الگو باعث شکل گیری هویت فردی می شوند !!

(توجه کنیم که گاهی ممکن است حامی به شکل غیر سازنده هویت کسب کند ! به عنوان مثال مادرانی که همه آنها را با نام فرزندشان می شناسند. مثلاً زنی که همه او را مادر علی ! خطاب می کنند و … )اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB