کیمیای آگاهی

بررسی نحوه فعالیت جنگجوی غیرسازنده در هر یک از ما

تعداد بازدید : 512 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

بررسی نحوه فعالیت جنگجوی غیرسازنده در وجود هر یک از ما ، و نشانه های موجود برای شناسایی آن به منظور اصلاح و تعدیل و رفع و تعویض آنها با رویکرد سازنده فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان :

١- کارهای ایشان زیربنا و اصول و پایه محکم و قابل استنادی ندارد و بعضاً خودشان نیز نمی دانند که عمیقاً و بر اساس چه استدلالی و با چه فلسفه ای و برای چه منظور ، چه کاری را انجام می دهند .

٢- ایشان غالباً الگوهایی برای خود بر می گزینند که همانند خودشان جنگجویانی ناآگاه و غیر سازنده بوده و یا اینکه این کهن الگو را در مراتب پایین آگاهی آن زندگی می کنند  ، یعنی در قهرمانی و فراست و تدبیر و انسانیت و الگو بودن الگوهایشان تردید بسیار و نظرات گوناگون و متفاوتی موجود است .

٣- شدیداً تائید طلب بوده و همواره چه در زمان هدفگذاریشان و چه اینکه در حین انجام کارها و رسیدگی به مسئولیتها و پرداختن به این امور و حتی پس از اتمام و انجام و ظاهراًرسیدن به اهدافشان در انتظار و به دنبال تائید دیگران بوده و حتی تا مدتها پس از آن موجبات این مهم را برای خودشان فراهم می سازند .

۴- در کارها و اموری خود را صاحب نظر دانسته و دخالت می کنند که هیچ سررشته و یا تخصصی در آن نداشته و متاسفانه خود را در آن امور ، صاحب نظر نیز می دانند و نیز راه ورود هر نوع آگاهی در این زمینه بر اساس اینکه خود را ظرف پُِِری در این مورد محسوب می نمایند ، سد نموده و می بندند .

۵– بر اساس قاعده لاضرر زندگی نمی کنند و اینکه هدف وسیله را توجیه و انکار می کند از جمله توجیهات ایشان برای نیل به ظاهر اهدافشان بوده  و به نوعی متخصص ایجاد ضرر و زیان هستند و انجام آن برایشان مجاز و بدون هیچگونه احساس نا رضایتی درونی و بیرونیست .

۶- خودمحورند و صرفاً خودشان به تنهایی تمایل به انجام کارهایشان را داشته و خود را تخم دو زرده جهان هستی و مرکزیت کائنات و کره زمین دانسته و مبحث تفویض اختیار و کار گروهی و نگرش سیستمی حقیقی به مجموعه های هدفدار را نمی شناسند .

٧– به خاطر رسیدن به ابزار و مسایل مورد نیاز و رسیدن به هدف ، حتی خود هدف را نابود ( نقض غرض آشکار ) و انکار و تخریب می کنند . (( وسیله ، هدف را انکار و توجیه می کند )) .

٨- برای ساختن جایی ، خرابی جایی دیگر را حتی غیرمرتبط با سازندگی جدید ، موجه و مجاز دانسته و بر طبق این نظریه و اعتقادشان رفتار می کنند و در نهایت در بهترین حالت ، آبادی در برابر ویرانی ایجاد کرده و یا در حالت عادی ، معمولاً از خود ، دو خرابی بر جای می گذارند و آبادی نیز ظاهری بوده و به دلیل هدفگذاری ناآگاهانه و غیر مسئولانه در حقیقت ویرانی هستند .

٩- به طور مداوم و بدون انقطاع خود را برای پیروزی های کوچک و بی مقدار و میان راهی و ظاهری خودشان بسیار بیش از آنچه که نیاز است تشویق و تائید می کنند و گزارشات آنها را انتشار  می دهند .

١٠- غالباً‌ دچار بلای خانمانسوز و اعتماد به نفس کاذب هستند و ادعاهایشان در هر یک از این موارد ، گوش فلک را کر می کند و بعضاً ساده لوحانه خود را گرفتار و در بند تجربیاتی می گردانند که هم برای خودشان و نیز برای دیگران دردسر ساز و اصطکاک برانگیز است .

١١- اصرار زیادی بر عدم تغییر نموده  و همواره وحدت رویه و یا ثبات تصنعی و بدون پشتوانه ای از خودشان بروز داده و با اینگونه ثبات قدم ظاهری سعی بر این دارند که انحراف از معیارهای عظیم خود را پنهان و مخفی و به دور از چشم سایرین و حتی خودشان نگاه دارند .

١٢- در مواجهه با هر اعلام نظر و پیشنهاد و انتقادی با جمله “ همینه که هست و از سرتون هم زیاده” یا در ذهنشان و یا در گفتار و یا اعمالشان و کردارشان ، از خود دفاع حق به جانبی بروز می دهند و عکس العملی انفعالی و تدافعی دارند .

١٣- خلاقیت و ابداعات و نوآوری هایشان در راستا و همسوی با اهدافشان نبوده و غالباً غیرسازنده هستند و رویکردی تخریبی دارد و نه اینکه زایشی وآفرینشی باشند و به نوعی همواره در همه امور بدعت گذار هستند .

١۴ – ایشان اهداف میان راهی و یا به اصطلاح مایل استونهایی (mile stone) را به اشتباه برای خود مقرر و تعیین می کنند و یا اینکه شاید حتی بدون هیچ ایستگاه و مایل استونی به حرکت در مسیر به سمت  هدف میپردازند و بعضاً این ایستگاههای میان راهی را با هدف اشتباه گرفته و یا به آنها گیر می کنند .

١۵- ایشان به طور کلی با مقوله مرز و حد و حریم و حدود و محدوده ، آشنایی چندانی نداشته و با آگاهی اندکشان نیز در این زمینه به منظور مرز دری و یا اینکه بر اساس آن حد و حریم دیگران را مخدوش نمایند ، استفاده برده و اینگونه رفتار می نمایند و در صورت مرز گذاری ،  مرزهای خودشان را نیز در محدوده و حریم و مرز دیگران تعیین می کنند  .

.

 


اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB