کیمیای آگاهی

مقدمه

تعداد بازدید : 679 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

بر طبق دسته بندی و نظریه های پروفسور کارل گوستاو یونگ روانپزشک صاحب نظریـه سویسی ، که نظریۀ حوزه های شخصیتی و شخصیت شناسی بر اساس اسطوره های یونانی را بسط و توسعه داد ، در هر فرد قسمتها و حوزه ها و انرژی های آرک تایپی زیر وجود دارد که رفتارهای بیرونی و دامنه مسایل مربوط به او را شکل می دهند و اینها عبارتند از :

 

خویش(The Self) : فردیت

توضیح: در ریشه لغات self از s(w)e می آید به معنای جدا شده و دورافتاده و می تواند یادآور این بیت آشنا باشد که :

 

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصـل خویـش

به این مفهوم که همه ما در مسیر بازگشت و یا حتی به نوعی رسیدن به اصالت حقیقی و اصیلی هستیم که از آن ، ظاهراً به رغم میل باطنیمان و یا بر اساس به خود آیی رسیدنمان ، به دور افتاده ایم و بر این اساس حال خوب و خوشی نداریم و به هر مستمسک و دست آویزی برای رسیدن و یا بازگشت به حال خوب اصیل مان در می آویزیم.

 

 

آنیما (The Anima):

بخش مادینه وجود (از آنجا که زن و مرد در کنار هم معنی پیدا می کند، بنابراین از آنیما تحت عنوان تصویر زنانه در ناخودآگاه مرد صحبت می شود لیکن بـا تـوجه به تمامیت داشتن و کـامل بودن انسـان ، می توان این مطلب را فراجنسی و کلاً انسانی در نظر گرفت ، به این مفهوم که به تعریف عام آن میتوان آنیما را بخش مادینه روان انسان موردنظر قرار داد )

توضیح: در ریشه لغات anima از ane به معنی دمیدن و وزیدن می آید. که امروزه دمیدن معانی زیر را شامل می شود:

دم و بازدم آزادانه و طبیعی

زنده بودن ؛ زندگی کردن

وقفه جهت استراحت یا نفس گرفتن

حرکت کردن یا دمیدن به آرامی مانند هوا

اجازه دادن به گذر و عبور هوا

آشکار شده یا نظر داده شده مانند یک ایده یا احساس

 

 

آنیموس (The Animus): بخش نرینه وجود

توضیح: در ریشه لغت و کلمه animus به معنی سرشت و خمیر مایه اصلی ، حالت و خصلت می آید .

که این معانی، امروزه در موارد زیر به کار برده می شود:

تعدیل کردن به واسطه افزودن و زیاد نمون یک عنصر و یا عناصر متعادل به ملغمه ای غیر متعادل و یا خارج از تعادل

منسجم و متناسب کردن ترکیب ، ساختار ، سفتی ، سختی یا سایر شرایط فیزیکی طراحی شده توسط خم کردن ، درآمیختن و یا ورز دادن

سخت ، سفت و یا تقویت کردن (فلز یا شیشه) با استفاده از گرما یا گرم و سرد کردن

قوی شدن توسط تجربه کردن یا سختی کشیدن

سفت و محکم شدن

به طور مناسب تنظیم شدن ، کوک کردن و هماهنگ کردن

 

 

سایه (The Shadow):

بخش های به اصطلاح منفی یا تاریک و در سایه نگاه داشته شده ایگو را گویند که به دلایلی مانند عدم پذیرفته شدن آن ها در عرف یا قوانین جامعه ، خانواده و … یا به هر دلیلی ، آنها را زندگی نمی کنیم . با عنوان سرکوب ها نیز مطرح می شود.

توضیح: در ریشه لغات shadow از sceadwian می آید به معنای حفاظت شده با بال های پوشش دهنده که استعاره از همان بخشهایی است که ما خود با صرف انرژی ، آنها را در لایه های زیرین وجودمان مخفی و یا پنهان نموده ایم .

 

 

ایگو (The ego) : آنچه که به نام ” خود ” باور داریم و آن منی که بعد از تولد ، و در طی زندگی و فعالیت تربیت شده عقل و ذهن شکل گرفته و ایجاد شده است.

ego حوزه وسیعتری را در برمی گیرد، منتها برای آنکه ملموس شود یک تکه از آن را جدا کرده و برای مثال می آوریم، اگر در حوزه های آرک تایپی معادل با اساطیر یونان، پرسفون آتنا رو درنظر بگیریم، پرسفون آن چیزی است که بعد از تولد در او شکل گرفته و آتنا ماسکی است که او برای گرفتن تایید در جامعه، از آن استفاده می کند. پرسونا حوزه های شخصیتی و آرک تایپی را شامل می شود که ما در ارتباطاتمان با دیگران آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب کرده و برخی اوقات این ماسک ها را به عنوان خود باور می کنیم که این برایمان مساله ساز می شود درغیراینصورت استفاده از ماسک ها جهت کاهش اصطکاک و شکل گیری بهترین و اصلح ترین ارتباط جهت تعامل بهینه برای طرفین، بسیار سازنده می باشد. مانند پرسفون آتنا که به دلیل عدم تایید گرفتن جهت زندگی پرسفون اش آن را انکار کرده و نادیده می انگارد و ماسک آتنا را برای ارتباط و به دست آوردن جایگاه تحصیلی و یا کاری در جامعه و مقبول و منطقی واقع شدن، برمی گزیند و فراموش می کند که این ماسک است و خود را تحت فشار قرار می دهد.

پرسـونا (The Persona):

نقـاب ها و یا آنچه که از خـود (معمولآ در لایه های بیرونی از خودمان ) به نمـایش می گذاریم که معمولا ًبرای حفاظت از ایگو ، و یا حفظ و ادامه هر چه بیشتر سرکوبهایمان ، از این ماسک ها در زندگی استفاده می کنیم. (همان ماسک هایی را شامل می شود که قبل از آنکه خودتان را بروز دهید بازی می کنید.)

 

توضیح : Persona از Person می آید. از ریشه لاتین به معنی ماسک آمده است.

 

در اینجا به تفصیل به مبحث آنیما و آنیموس می پردازیم که شناخت و آگاهی به آن ، میتواند انسان را به تعادل رسانده و به روند تکامل و رشد و تعالیمان سرعت بخشد .

آنیما و آنیموس در تعالیم تائو (اساس و زیر بنا و مأخذ I-Ching ، مکتب فلسفی چینی ها ) نیز با نام Yin & Yang آمده است . و همانطور که در اصطلاحات روزمره استفاده می کنیم زن و مرد را شامل می شود .

ارائه مطالب در این بخش به واسطه مباحث زیر به این ترتیب خواهد بود:

اسطوره خلقت و موجودیت یافتن دو از مبدأ یک

جدول کلمات کلیدی صفات ممیزه و مشخصه آنیما و آنیموس

نشانه های عدم آگاهی به حوزه آنیما و آنیموس در زمان کنونی و زندگی نابجای آن ، مشکلات به وجود آمده و ناشی از آن ، دلیل و علت به وجود آمدن این روند ، اصلاح روند زندگی مان به اندازه و متناسب و هماهنگ با آگاهی کنونی

اشاره به روال زندگی در گذشته

بررسی عقده ها، شخصیت شناسی زنان و مردان، آرکتایپ های سفر قهرمانی از این دیدگاه

تحلیل با استفاده از اسطوره و قوانین طبیعت

تحلیل شکل ها ، کلمات و سمبل هایی که ناخودآگاه در زندگی روزمره مان ریشه دوانده اند

پیوست: طبقه بندی های مختلفی از حوزه ها از دیدگاه کارل گوستاو یونگ وجود دارد که طبقه بندی تشریح شده با استناد به منبع زیر آورده شده است:

http://en.wikipedia.org/wiki/Archetype

 


اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB