کیمیای آگاهی

معصوم و توقع

تعداد بازدید : 558 تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

افراد پرتوقع و زیاده خواه عموما در سطح معصوم هستند. این افراد خودشان حاضر به قبول مسئوایت های زندگی نیستند و از طرفی کمال طلبی و ایده آلیستی بالایی دارند،‌اغلب ناراضی هستند و همیشه از سایرین و بویژه متولیان امنیت انتظار دارند تا همه چیز را تمام و کمال بر طبق خواسته آنها فراهم کند.

 

آنان قصد کنترل همه چیز و همه کس را دارند تا به مطلوب خویش برند ولی این وضعیت مطلوب را با بررسی بدست نیاورده اند، بلکه همه چیز را صرفا همانگونه که دلشان خواسته میخواهد. آنها برای وادار کردن سایرین به رفتار دلبخواهشان روش های خاصی را بکار میبرند .مثل احساس گناه دادن های شدید و برانگیختن حس ترحم فرد مقابل و…

 به میزانی که فرد تمایل دارد دیگران را کنترل کند و نمیتواند  ،خشم و عصبانیت و یا احساس توقع در وی تولید می شود . درحالیکه هر یک از ما پا به این جهان گذاشته ایم تا خود حقیقی خود را زندگی کنیم و کسی به این دنیا نیامده است تا نوکر حلقه به گوش ما باشد ….

 اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB