کیمیای آگاهی

بررسی نحوه فعالیت جنگجوی سازنده در هر یک از ما

تعداد بازدید : 651 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

بررسی نحوه فعالیت جنگجو سازنده در وجود هر یک از ما ، و نشانه های موجود برای شناسایی آن به منظور اصلاح و تعدیل فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان :

١- توانایی مصرف انرژی های ذخیره شده در کهن الگوهای معصوم و یتیم در صورت متمرکز در حوزه های مشخص و تعیین شده .

 

٢-  تعیین مختصات دقیق و مشخص نقطه شروع و محل حضور فعلی شخص در لحظه ، به این منظور که بدون مشخص نمودن مختصات مبداء نمیتوان، به سمت هیچ مقصدی هر چقدر هم معلوم و مشخص باشد حرکت را آغاز نموده و طی طریق نماییم .

 

٣- تشخیص هدف و تعیین دقیق مختصات مقصد آن در هر لحظه بنا به در نظر گرفتن جمیع شرایط و لحظات و همچنین به هدف گیر نکرده و اگر در هر مقطع از زمان و هنگام بررسی و تعیین هدف مجدد نیازی به بازنگری و اصلاح آن باشد با جرات و جدیت این کا را انجام میدهد.

 

۴- توانایی تعیین مسیر از نقطه مبدأ به نقطه مقصد بصورت پویا و  در لحظه بر اساس و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و لحاظات، و تغییرات احتمالی که در هر لحظه ممکن است واقع گردد.

 

۵- توانایی دیدن و بررسی و برقراری تعامل آگاهانه و سازنده با موانع موجود در مسیر به منظور ادامه مسیر و در راه رسیدن به هدف را داشته و همواره اینگونه طی طریق مینماید .

 

۶- مدیریت در لحظه سفر از نقطه مبدأ به نقطه مقصد با در نظر گرفتن کلیه شرایط و موانع و مسیر .

 

٧- مایل استون milestone یعنی نقاط و ایستگاههایی در مسیر ، برای طی طریق صحیح و همچنین برای بازیابی توان سفر و بررسی مسیر سفر تعیین می نماید و از آن بهره می جوید .

 

٨- فقط در راستای مسیر سفر و برای رسیدن به هدفش انرژی صرف کرده و از اتلاف انرژی پرهیز کرده و گریزان است ، و به فرعیات و آنچه که مربوط به مسیز سفرش نمیباشد و کمکی به ان نمی نماید ، هر چقدر هم که جالب و جذاب و هیجان انگیز باشد ،‌وَقَعی ننهاده، و به طی طریقش مستمر و ثابت قدم ادامه میدهد .

٩- قاعده لاضرر را به خوبی می شناسد و از هر گونه اصطکاک غیرسازنده در جهان هستی دوری می گزیند .

 

١٠- برنده – برنده بازی می کند و برای بُرد خودش حاضر و باعث باخت دیگری نمی شود و راضی به باخت خودش برای بُرد دیگری نمی شود .

 

١١- فقط و فقط مانع بر سر راه و احتمالی را بررسی می کند و با سایر موانع غیر مرتبط و غیر متحمل کاری ندارد ، حال ممکن است که تعاملات با هر یک از این موانع به گونه ای مختلف اتفاق بیافتد و لزوما به علت فعالیت کهن الگوی جنگجو با انها به نبرد و ستیز و جنگ نپرداخته وهمراه شدن ،دور زدن،‌ رها کردن و حتی در نظر نگرفتن مانع هم جز گزینه های انتخاب شده توسط جنگجو برای رسیدن به مقصد می باشد .

 

١٢- همواره خود را در وضعیت قوی و آماده و مهیا برای سفر و حرکت نگاه می دارد، در مسیر رسیدن به هدف و حرکت به سمت آنچه که منظور نظر وی می باشد همواره به فکر تجدید قوا، و زدودن غبار راه، از خود بوده و در هر نقطه از مسیر میتوانیم اورا با کمی تفاوت ، شبیه ، ابتدای مسیر دیده و از هر نظر خصوصیات خود را تا پایان راه حفظ مینماید.

 

١٣- از بسیاری از اصطکاکها و تعاملات غیرسازنده به روش مبارزه بدون مبارزه ، مبارزه می کند ، یعنی آنقدر آماده و قوی و مجهز است که هیچ کس به او نزدیک نمی شود .

 

١۴- مرزگذار است و مرزشناس و در عین اینکه برای مرزهای خودش ارزش قائل است و اجازه مرزدری به کسی نمی دهد ، برای مرزهای دیگران نیز ارزش قائل بوده و از دیگران مرزدری نمی کند .

 

١۵-  جنگجوی آگاه و سازنده  در لحظه بر اساس نوع تعامل با شخص مورد تعامل مرزهایش را تعیین کرده و از آنها با جدیت حراست می کند . مرزهای خشک و غیرقابل انعطاف و فیکس و تغییرناپذیر ندارداشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB