کیمیای آگاهی

کهن الگوی جنگجو و مرزگذاری

تعداد بازدید : 917 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

بعد از سپری کردن کهن الگوهای معصوم و یتیم ، انرژی کسب کرده ایم و امنیت در ما شکل گرفته و با بررسی ارزش ها و ضد ارزش های فردی، خانوادگی، اجتماعی و انسانی، خودی در ما شکل گرفته و با شروع کهن الگوی جنگجو  و سپس با حمایت از او بواسطه  کهن الگوی حامی و به کمال و تعادل رسیدن هر یک از آنها به سمت ایجاد هویت فردی حرکت می کنیم .

یکی از وظایف کهن الگوی جنگجو در زمان فعالیت آن ، مرز گذاری و حفظ و صیانت از مرز های فرد است !

شاید اولین تصویری که از مرز در ذهن ما شکل می گیرد ، مرز های آهنین و محکم و سفت و سخت و یا سیم خاردار های مجهز به برق و امثال این ها باشد .

 

 

 

در حالیکه ، در زمان فعالیت کهن الگوی جنگجو به شکل سازنده آن ، مرزی که  شکل گرفته ، در عین نفوذ ناپذیری سفت و سخت و غیر قابل انعطاف نبوده و بنا به شرایط و تغییرات محیط پیرامون ، در لحظه ، قابل تغییر است !

( توجه داشته باشیم که کهن الگوی جنگجو ، از جنس آنیموس است وتغییرات مرز گذاری آن را با انعطاف پذیری  زنانه ، آنیمایی اشتباه نگیریم ! )

یکی از تصاویر مناسب برای این نوع مرز ، جیوه است !

جیوه تنها فلز مایع است !! به قطره جیوه( نمادی از بعد نرینه روان ، آنیموس ) توجه کنید و آنرا با موم (نمادی از بهد مادینه روان ، آنیما) مقایسه کنید !

اگر انگشت خودمان را به جیوه فشار دهیم ، با توجه به فشاری که به آن وارد می کنیم ، تغییر شکل می دهد و به محض برداشتن فشار به شکل حقیقی خودش بر می گردد . در حالیکه وقتی کوچکترین فشاری به موم وارد می کنیم ، حتی بعد از برداشتن فشار ، اثر آن باقی مانده و کلیّت شکل آن ، درهم ریخته است !

 

 

 

مرز جنگجوی سازنده هم به همین شکل است ! تغییر حالت و رویکرد و رفتار او در مجاورت با تجارب جدید ،از روی انفعال و بی هویتی او نیست ، بلکه چون قاعده لاضرر را می شناسدو هدفی متعالی و منحصر بفرد برای خودش در نظر گرفته ، در لحظه برای اینکه در راه رسیدن به این هدف ، کمترین اصطکاک را داشته باشد ، تصمیم می گیرد که چگونه همراستا با شرایط موجودی که پیرامون او شکل گرفته ،تغییر و تحول در مرز خود ایجاد نماید .

 

و البته به دلیل همین توان تشخیص مرز و مرزگذاری صحیح ، وظیفه شناسایی حد و مرز و حریم سایر افراد هم به عهده کهن الگوی جنگجو است .

برای تمرین : برای خودتان مرزهای شخصی ، خانوادگی ، شغلی ، دوستانه، در رابطه با جنس محالف و … تعریف کنید.

مثلاً هر کدام از اطراف پیرامونتان بنا به جایگاه و نوع رابطه ای که با او دارید ، تا چه حد فیزیکی می توانند به شما نزدیک شوند ؟ تا چه حد کلامی می توانند با شما صحبت و یا شوخی کنند و یا چه درخواست هایی می توانند از شما داشته باشند ؟؟؟؟اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB