کیمیای آگاهی

پیمودن راه شخصی و تاثیر گذاری جهانی

تعداد بازدید : 644 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

گفتیم که در زمان فعالیت کهن الگوی جنگجو ، فرد شروع به حرکت در مسیر رسالت شخصی اش کرده وآگاهی های لازم برای بررسی و تعامل با هر یک از این موانع را کسب میکند . جنگجوی متعالی و سازنده ، در هدفگذاری هایش جهان شمول بودن را لحاظ میکند.

نیت او ازحرکت کردن و انجام وظایفش، تائید طلبی و یا کنترل افراد و محیط پیرامونش نیست !و این فرد میداند که ، وظیفه او انجام دادن کار صحیح و درست است و کاری را برای کنترل نتیجه و افراد و محیط پیرامونش انجام نمیدهد!!! 

جنگجویی را تصور کنید که در مسیر رسیدن به هدف شخصی خودش (رسیدن به شاهزاده محبوب و دوست داشتنی اش ) بایستی از کوه ها و دشت های بسیاری بگذرد و با غولی بزرگ بجنگد و او را مغلوب کند !

بعد از گذشت مسیر پر پیچ و خم، به غول میرسد ، با آن مبارزه میکند تا وظیفه شخصی خود برای طی مسیرش را انجام دهد و بعد از کشتن ، متوجه میشود که مردم دهکده های کناری شاد و خوشحالهستند و از عذاب نجات پیدا کرده اند .

 

هدف جنگجوی ما نجات مردم دهکده نبوده، ولی در طی مسیر خودش و با انجام وظیفه مربوط به رسالت شخصی خودش ، به بسیاری از افراد هم کمک کرده و سایرین هم استفاده میکنند !!

در زندگی روزمره مان هم به همین شکل، جنگجوی آگاه برای رفتن به سمت هدف خودش حرکت میکند
(که البته توضیح دادیم اهداف جنگجوی متعالی شخصی نیست و جهان شمول بودن در آن لحاظ بوده و با توجه به مسئولیت درونی و تعهد بیرونی تعیین شده است) و راه حل های مناسب برای حل مسائل در طی طریقش را پیدا میکند ، و در همزمانی افراد پیرامون او نیز بهره مند خواهند شد و اینگونه است که

با پیمودن راه شخصی خود تاثیر گذاری جهانی خواهد داشت.

 

 

 اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB