کیمیای آگاهی

چه زمانی باید به کودکمان آگاهی بدهیم

تعداد بازدید : 581 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

چه زمان هایی به کودکمان آگاهی بدهیم ؟ زمان مناسب آموزش دادن چه موقعی است ؟

چه زمان هایی به کودکمان آگاهی بدهیم ؟ زمان مناسب آموزش دادن چه موقعی است ؟

زمانیکه میخواهیم به فرزندمان آموزشی بدهیم و آگاهی‌ها رامنتقل کنیم ، این آگاهی ها را به صورت موازی به کودک منتقل میکنیم و نمی بایستیم مقابل او خود را قرار بدهیم و به هر صورتی چه فیزیکی و چه متا فیزیکی او به مقابله نپردازیم .

انتخاب کنیم که چه موضوعی را تا چه اندازه میخواهیم به او بگوییم ، پس از آنکه به صورت موازی مطالب را بیان کردیم ، و آگاهی را به صورت آگاهانه در اختیار وی قرار دادیم ، باید اجازه دهیم که کودکمان خودش به فراخور و بر اساس توانایی بلع و هضم و جذب خودش آنها را درونی کند و در زندگی اش به کار ببندد .

  

وقتی با ذهنیت خودمان و صرفاً از دیدگاه و جایگاه خودمان و برداشت و پندار شخصیمان از ظرفیت بچه‌ها، شروع می‌کنیم به رگبار آگاهی و اطلاع دادن ، بچه‌ها نابود می‌شوند و چیزی عملاً یاد نمی‌گیرند . اما وقتی آگاهی‌ها را موازی اعلام کنیم ، او خود به انتخاب خودش با آگاهی ها همراه می‌شود و کم کم به اندازه خودش آگاهی ها را هضم کرده ودر روند زندگیش به کار می بندد .

انگار یک ظرف خوراکی جلوی رویش گذاشته باشیم که او به فراخور گرسنه شدن و ظرفیت خودش بر می‌دارد و می‌خورد و این ریز‌ریز خوردن باعث هضم می‌شود. در حالیکه در غیر اینصورت کودک ما توان هضم و جذب را نداشته و قطعا ، رودل میکند !!!!!

توجه داشته باشیم که وقتی با مسأله مواجه شده، بلافاصله شروع به آگاهی دادن نکنیم!! مثلاً‌ وقتی کارنامه ها رسیده و میبینید تجدید آورده، شروع نکنید به آموزش روش های درس خواندن !! بلکه بعداً به صورت موازی آگاهی بدهید .اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB