کیمیای آگاهی

بررسی نحوه فعالیت معصوم سازنده در هر یک از ما

تعداد بازدید : 589 تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

بررسی نحوه فعالیت معصوم سازنده در وجود هر یک از ما ، و نشانه های موجود برای شناسایی آن به منظور اصلاح و تعدیل این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان :

 

١حضور سازنده در امنیت و کسب انرژی از آن و تجربه آرامش حقیقی حاصل از درک امنیت.

 

٢توانایی برقراری ارتباط بدون اصطکاک با متولی امنیت و همه مرتبطین با خود را دارد ، زیرا که با توجه به اینکه این گونه برقراری ارتباط و کلیه ابعاد و زوایای آن را می شناسد و در پذیرش کامل صرفاً در جایگاه خود قرار دارد .

 

٣تعامل از پایین به بالا را می شناسد و به بهترین نوع ممکن آن را انجام می دهد و توانایی گرفتن و اخذ مساعدت از دیگران در این گونه تعاملات به منظور کسب انرژی و نیز آگاهی را دارد .

 

۴درک عمیق و حقیقی از امنیت و آنچه که ما حصل آن می باشد داشته و در همه سطوح و لایه ها و ابعاد آن از والدین تا اولیای مدرسه تا مدیران و روسای اداری و سازمانی تا مسئولین جامعه و و شهر و استان و کشور …. و تا متولی امنیت حقیقی که همان خدا می باشد ، با آغوش باز دریافت نموده و آن را درونی می نماید .

 

۵در کنار و مجاورت متولی امنیت خود در هر بعد و جایگاهی تعریفی از خود دارد که بنا به حضور ایشان شکل گرفته و واقع می گردد و بر این اساس در عین پذیرش آنچه که برای او مقدر می گردد برای خود هویت و شخصیت و اصالتی قائل است که بر این اساس عزت نفس (self esteem) او شکل گرفته و استقرار می یابد .

 

۶عدم ایجاد مزاحمت و اختلال در روند رشد دیگران در زمان مجاورت با دیگران ، زیرا که ایشان صرفاًبا متولی امنیتش ارتباط بهینه از پایین به بالا داشته و با دیگران مجاور خود تداخل حوزه ای ایجاد نمی نماید .

 

٧تخلیه بدون اصطکاک مازاد انرژی های کسب شده در زمان تجربه های زندگی (( اشاره به گریه کردن )) و به هیچ عنوان بی حسی و انکار رنج نداشته و توانایی درک تجربیات را در حد آگاهی غریزی خود دارد .

 

٨توانایی خروج از چهارچوبهای ذهنی و موانع ذهنی به واسطه رویاپردازی و تصویر و تصور آنچه که می تواند مقدر گردد .

When there is a will , there is a way

 

٩شایستگی حضور در محضر متولی امنیت و شایستگی دریافت مواهب و توجهات متولی امنیت را دارد .

 

١٠انعطاف پذیری و عدم خشکی و شکنندگی در زمان تجربه سقوط از بهشت داشته  ، و به همین دلیل می تواند تحمل مصائب ناشی از تجربه سقوط از بهشت را بر خود هموار سازد .

 

١١میتوانند اعتماد کنند و از این طریق ، آن تعامل سازنده ای که می بایستی ما بین ایشان و جهان هستی به انضمام کلیه جزئیات و بخشهای آن برقرار گردد تا باعث رشد و تعالیشان گردد را ، باعث گردند ، و هیچیک از این تجربیات را بر اساس اینکه فضای مسموم بی اعتمادی را تجربه می کند از دست نمی دهد .

 

١٢پذیرش از خصوصیات اصلی و تعیین کننده شخص در زمان فعالیت این کهن الگو بوده و پذیرای آنچه که در تعاملات مقرر می گردد ، هستند .

 

١٣به علت نداشتن مسئولیت ، آرام و آزاد و رهاست و برای هرگونه تغییر و تحولی ، آمادگی داشته و مهیاست و پذیرای آن می باشد .

 

١۴خالی از هر چیزی بوده و همواره همچون فنجان خالی می تواند از هر آنچه که مقدر است ، پر گردیده و با آن همراه گردد .

 

١۵تا زمانی که با امنیتی که در آن حضور دارد کامل نگردیده و هنوز توانایی کسب انرژی از آن امنیت را دارد ، تمایل به حفظ شرایط قبلی و بازگشت به امنیت شناخته شده و امن و امان قبلی دارد و برای تشکیل امنیت جدید انرژی خود را تلف نمی کند .اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB