کیمیای آگاهی

طرحواره ها

تعداد بازدید : 19 تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۴

طرحواره ها، ساختارهای عمیق منفی، پایدار، ناهشیار و پویایی که در اثر ناکامی در ارضای نیازهای هیجانی پایه از دوران کودکی در فرد شکل می گیرند، می باشد.
نوع و شدت طرحواره بسته به شدت ناکامی در آن نیاز، در افراد متفاوت است.

و اینچنین است که
هر کسی برای خودش بر اساس خودش طرحواره برای مشغولیاتش میتراشد و با آن سرگرم میشود، . . .اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB