کیمیای آگاهی

هدفگذاری آگاهانه و صحیح و گیر نکردن به هدفگذاری قبلی !!!!

تعداد بازدید : 651 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

اشاره کرده بودیم که علاوه بر مرز گذاری و مرز شناسی ،کهن الگوی جنگجو وظایف مهم و ضروری و تعیین کننده هدف گذاری ، شناسایی موانع و نحوه حل و یا چگونگی مجاورت با مسایل پیش رو و همچنین تعیین مشخصات نقطه مبدأ و مقصد را بر عهده دارد .

 

یکی از مخاطراتی که جنگجو را تهدید می کند ، گیر کردن به هدفی است که در مقطعی از مسیرش و با آگاهی آن زمانش در آن لحظه تعیین نموده ! تصور بنمایید که وی ، در گذشته کهاین گذشته  می تواند دور و یا نزدیک باشد ، با توجه به دانش و آگاهی و بطور کلی شرایط حاکم بر آن زمان ، تصمیمی گرفته و هدفی را معین کرده است که قطعاً با توجه به شرایط آن زمان مناسب بوده است ، اما با گذر زمان و کسب آگاهی بیشتر و تغییر شرایط خود فرد و محیط پیرامونش ، امکان دارد هدف قبلی مناسب و متناسب نباشد ! اما جنگجوی غیر سازنده بر سر حرف خود می ایستد و مقاومت می کند و با کله شقی و اصرار و با سرسختی غیر سازنده فراوان ، سعی بر ادامههمان مسیر و رسیدن به هدف قبلی را دارد .

بیایید با مثالی این حالت را بررسی کنیم :

نوعی از موشک هایی که در جنگهای زمین به هوا و یا پدافند هوایی استفاده می شوند ، به حرارت حساس بوده و بعد از رها شدن از سکوی پرتابشان به سمت هدف که هواپیمای متحرک و در حال پرواز می باشد ، روی حرارت خروجی از اگزوز موتور هواپیمای هدف ، ثابت می شوندو بعد از رسیدن به آن و به واسطه برخورد با آن منفجر می شوند .

 

تصور کنیم که ما موشک هستیم و در این لحظه هدفی را شناسایی کرده ایمو به سمت آن حرکت می کنیم ، که این هدف هواپیمای دشمن می باشد ! اما بعد از گذشت زمان و حتی نزدیک شدن به هدف و حتی لحظه ای قبل از برخورد به هواپیما ، متوجه می شویم که هدف ما هواپیمای خودی و دوست است و نه هواپیمای دشمن و ما تا به حال اشتباه می کردیم که هواپیمای دشمن بوده است !!

جنگجوی غیر سازنده یعنی جنگجویی که آگاهانه و سازنده گام برنداشته و غیر سازنده رفتار میکند ، به هدف اولیه خود گیر کرده و موشکی است که با کسب وجود کسب آگاهی جدید ، به مسیر قبلی و البته اشتباه فعلی ادامه می دهد و حتی ترجیح می دهد که با حذف یک کلمه از هدف خود هدف متعالی سرنگون ساختن هواپیمای دشمن را با هدف مقلوب سرنگون ساختن هواپیما یکسان قلمداد نموده و با خود فکر کند که حالا که تا اینجا آمده ام بهتر است که به هدف برخورد کنم و تا اینجای راه آمده ، دست خالی و بدون سرنگونی هواپیما مرا جعت ننمایم . !

 

اما جنگوی آگاه و سازنده ، می داند که می بایستی همیشه مشاهده گر باشد و در حال کسب آگاهی بوده و با در نظر گرفتن آگاهی در لحظه اش ، هدف را مجدداً باز نگری نموده و در لحظه بهبود داده و دقیقتر عمل نموده و به هدف زدن را با دقت بیشتری انجام دهد .

کسی که کهن الگوی جنگجو به صورت سازنده در او فعال باشد ، به هدفی که قبلاً تعیین کرده گیر نمی کند و حاضر نمی شود به هر قیمتی ! به هدفی که قبلاً اعلام کرده برسد ! بلکه در لحظه با اشراف کامل بر محیط پیرامونش را بررسی می کند و با آگاهی جدید هدف را تصحیح و یا حتی در بعضی مواقع به صلاحدید ، تغییر می دهد . !!!

 

دقت داشته باشیم که صرفاً با تقلید و  ادای دیگرانی که حرفشان یکی است و مردانه بر سر حرف خودشان می ایستند ، با سرسختی بی دلیل و بی اندازه و کله شقی ، نمی توان هدفگذار خوبی بود ، بلکه ایشان با جنگجوی عاقل و بالغ و جنگجویی آگاهانه و سازنده شان است که همواره ثبات رای و قدم داشته و راه خود را تغییر نمی دهند و نه با کله شقی و مواردی از این قبیل .اشتراک در شبکه های اجتماعی

ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا : 01WEB