کیمیای آگاهی

کارگاه تشرف به آگاهی

تعداد بازدید : 27 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پیش نیاز 1 دوره : کارگاه تشرف به مردانگی

تشرف به آگاهی برای آن دسته از جویندگانی است که کارگاه تشرف به مردانگی 1 و آلودگی با مادر را گذرانده اند و با در اختیار داشتن ابزار لازم برای مدیریت زندگانی خود بر اساس مردانگی و آگاهی مشتاق هستند. در این کلاس فرد با مبانی دستیابی به آگاهی و مدیریت سه حوزه جسم و ذهن و روح آشنا می گردد و تعادل حقیقی بین آنیما و آنیموس را آگاهانه تجربه می کند.

 

پیش نیاز: 1- کارگاه مقدماتی آلودگی با مادر

              2- کارگاه تشرف به مردانگی 

   

قیمت کارگاه: 8.000.000 ریال

تخفیف فصل : 4.000.000 ریال

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB