کیمیای آگاهی

چهار فصل مردانگی

تعداد بازدید : 87 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

پیش نیاز 1 دوره : 15 آرکتایپ اسطوره یونان- مقدماتی
پیش نیاز 2 دوره : کارگاه مقدماتی سواد رابطه

کارگاه آنلاین چهار فصل مردانگی

یک مرد پیش از آنکه بتواند فرمانروایی کند باید فرمانپذیری را مشق کند؛ و این مشق کردن یکی از فصل های مردانگی است. او پس از مشق فرمان پذیری به فرمانروایی نائل می شود و قلمرو خود را ساخته و در فصلی دیگر آن را گسترش می دهد، اما پادشاهی اصیل است که خردمندی را در قلمرو خود زندگی و جاری و ساری کند. کارگاه چهار فصل مردانگی را به همه ولیعهدان سرزمینمان پیشنهاد می کنیم.

لازم است دانش پذیران عزیز قبل از شروع اولین جلسه کلاس؛ آزمونهای آرکتایپ را در قسمت؛ آزمونهای آنلاین، آزمون مشاوره 1: آزمون آرکتایپ انجام دهند.

همچنین توصیه می گردد جهت بهره بردن بیشتر از کارگاه چهار فصل مردانگی، کارگاه های پیش نیاز زیر را نیز آموخته باشند.

پیش نیاز: کارگاه 15 آرکتایپ اسطوره یونان

               کارگاه مقدماتی سواد رابطه

قیمت کارگاه: 5.000.000 ریال

تخفیف فصل : 2.500.000 ریال

اشتراک در شبکه های اجتماعی

طراحی و اجرا : 01WEB