جدیدترین مطالب بروز شده:

کل نگری مناسب در مسیر تعالی الهی . . .

سخن گفتن تحت مدیریت ذهن . . .

واقع بینی . . .

طرح درس رفتار با کودک (۲۰) : مقایسه و تحقیر دیگران

همواره در مقایسه یا دیگران متوجه می گردم که از خودم و وضعیت زندگی و معیشتی ام بسیار ناراضی هستم، در حالیکه خود را لایق شرایط بسیار مطلوب و مرفه تر از وضعیت فعلی خود و دیگران ِ اطرافم می دانم .

رسانه های ارتباطات جمعی و . . .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۸)

در هرم امنیت ، صرفا بر اساس آگاهی بر ارتباط و تعامل پایین به بالا با متولی امنیتش ارتباط برقرار نموده و برای سایر دریافت کنندگان امنیت موجود در هرم ، که در مجاورتش حضور داشته و یا در ارتباط با متولی امنیتشان هستند ، دردسر و اختلال و مزاحمت ایجاد ننموده و یا صرفا تحت حاکمیت ایشان با اطرافیان تعامل می نمایند.

آثار وجودی ما . . .

حرکت به سمت نور . . .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۷)

بخوبی قادر است تا از کمکها و مساعدت دیگران به منظور کسب انرژی و رسیدن به آرامش و درک امنیت بهره گیرد.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد ….