فردیت و رسالت شخصی مان
فردیت و رسالت شخصی مان
فردیت و رسالت شخصی مان
آگاهی مان حقیقتاً تنها چیزی است که مالک آن هستیم
آگاهی مان حقیقتاً تنها چیزی است که مالک آن هستیم
حرکت از خودبزرگ بینی و خود کوچک بینی به سمت واقع بینی ۲
حرکت از خودبزرگ بینی و خود کوچک بینی به سمت واقع بینی ۲

آئینه جون روی تو بنمود راست
خود شکن آئینه شکستن خطا است

کل را فدای جزء نکنیم
کل را فدای جزء نکنیم

همه ما حداقل یکبار از خود پرسیده ایم که
در این دنیا چه می کنیم ؟

اهمیت حواس پنجگانه در طی طریق ما
اهمیت حواس پنجگانه در طی طریق ما

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(قسمت ششم)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(قسمت ششم)

هوش معنوی یک موهبت الهی است که از میان حجاب خواب و رویا ظهور می نماید و به همین مناسبت حقیقت را می شناسد.

حرکت از خودبزرگ بینی و خود کوچک بینی به سمت واقع بینی ۱
حرکت از خودبزرگ بینی و خود کوچک بینی به سمت واقع بینی ۱

آئینه جون روی تو بنمود راست
خود شکن آئینه شکستن خطا است

هر روزما باید نماینده کل زندگی ما باشد
هر روزما باید نماینده کل زندگی ما باشد

توجه به هر سه بعد وجودی مان در تمامی ابعاد وجودی …

آرامش و دلایل عدم حضور آن در زندگی مان
آرامش و دلایل عدم حضور آن در زندگی مان

متاسفانه ما اغلب با خود می اندیشیم ، هر آنچه ما درست می دانیم ،
قطعاً و حتماً صحیح و درست و …

رهایی از عناوین و القاب و نسبت ها، و انتخاب آگاهانه و سازنده و مسئولانه اعمال مان بر اساس خود حقیقی عمق وجود خودمان
رهایی از عناوین و القاب و نسبت ها، و انتخاب آگاهانه و سازنده و مسئولانه اعمال مان بر اساس خود حقیقی عمق وجود خودمان

یکی خط است از اول تا به آخر

بر او خلق جهان گشته مسافر