طرح درس رفتار با کودک (۲۶) : نیاز به همپا و همراه
طرح درس رفتار با کودک (۲۶) : نیاز به همپا و همراه
طرح درس رفتار با کودک (۲۶) : نیاز به همپا و همراه

همیشه نیاز دارم تا شخص یا اشخاصی در هر پروسه‌ای که هستم ، هم‌پا و همراه من باشند و به ندرت قادر هستم تا به تنهایی کاری را انجام داده و یا اقدام به انجام آن نمایم و یا آن را تمام و کمال به پایان برسانم.

طرح درس رفتار با کودک (۲۰) : مقایسه و تحقیر دیگران
طرح درس رفتار با کودک (۲۰) : مقایسه و تحقیر دیگران

همواره در مقایسه یا دیگران متوجه می گردم که از خودم و وضعیت زندگی و معیشتی ام بسیار ناراضی هستم، در حالیکه خود را لایق شرایط بسیار مطلوب و مرفه تر از وضعیت فعلی خود و دیگران ِ اطرافم می دانم .

طرح درس رفتار با کودک (۳) : بی منت کردن
طرح درس رفتار با کودک (۳) :  بی منت کردن

از والدینم خیری به من نرسیده و به جز یک سری موارد نا مطلوب و دوست نداشتنی و ناپسند، که از ایشان یعنی پدر و مادرم به من به ارث رسیده ، مورد دیگری سراغ ندارم .

طرح درس رفتار با کودک (۳) : جلب توجه و دوست داشتنی بودن
طرح درس رفتار با کودک (۳) : جلب توجه و  دوست داشتنی بودن

غالباً عکسی از خودم بکــگِراند گوشی موبایل و یا لبتابم می باشد و یا پرتره ای از خودم را روی میز کار و یا کتابخانه و داخل اتاق و یا بر دیوار اتاقم می آویزم و این حس خوبی به من می دهد .

نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۴)
نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۴)

انتخاب کردن و پرداخت بهاء انتخاب

نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۳)
نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۳)

” بچه، از مادر یتیم میشه “

نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۲)
نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۲)

مرز گذاری بدن، شب ادراری و …

نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۱)
نکات کلیدی و کاربردی برای رفتار با کودک (۱)

در خصوص زمان یادگیری مطالب و… ، صدا کردن والدین با اسم کوچک شان

طرح درس رفتار با کودک (۲) : نادیده انگاشته شدن
طرح درس رفتار با کودک (۲) : نادیده انگاشته شدن

آیا بی جواب ماندن و نشنیده شدن و نادیده انگاشته شدنِ حرف و نظر و در خواستهایتان، تحت هیچ شرایطی برایتان قابل تحمل و مورد قبول نبوده و در چنین شرایطی شدیداً ناراحت می شوید؟

طرح درس رفتار با کودک (۱) : قضاوتگر بودن
طرح درس رفتار با کودک (۱)  : قضاوتگر بودن

آیا من همواره خود را از نظر دیگران بررسی نموده و براساس دوری از قضاوت های نادرست و بی جای آنها، رفتارم را اصلاح می نمایم؟