اقدامات عملی برای افزایش و بهبود کهن الگوی یتیم در درونمان

برای هر چیزی مقیاس و اندازه ای داشته باشید ! به جای استفاده از کلمات سنجش مبهم مانند “خیلی ” ، “زیاد ” ،”یه عالمه ” از کلمات سنجش دقیق با ذکر اندازه استفاده کنید ! نگران نباشید ،قرار نیست همه جاخط کش به دست باشیم کافی است ….

اقدامات عملی برای افزایش و بهبود کهن الگوی یتیم در درونمان

۱-سنجش و اندازه گیری را در خود تقویت کنید ، یعنی برای هر چیزی مقیاس و اندازه ای داشته باشید ! به جای استفاده از کلمات سنجش مبهم مانند  “خیلی ” ، “زیاد ” ،”یه عالمه ” از کلمات سنجش دقیق با ذکر اندازه استفاده کنید ! نگران نباشید ،قرار نیست همه جاخط کش به دست باشیم ، تنها کافی است مقیاس ها را بشناسیم و با مقایسه بتوانیم اندازه ها را مقایسه کنیم !!

(یادآوری : کهن الگوی یتیم آنیموسی است و وظیفه دیدن انحراف معیار و انرژی گرفتن به اندازه از تجربه را دارد، به همین دلیل بایستی توان سنجیدن درست را برای به اندازه لازم انرژی گرفتن از تجربه را داشته باشد)

 


۲-از درد فرار نکنید .با انکار  رنج و درد ، به بی حسی دچار می شوید !  مغایرت های روزمره زندگی را از کوچک تا بزرگ ببینید ، شجاعانه دیدن مغایرت ها را هر لحظه تجربه کنید و با آغوش باز به استقبال تجربه های زندگی، هرچند که به ظاهر شما ناخوشایند هستند ، بروید .


۳-دقت کنید و ببینید در طول روز در چه موقعیت هایی از کلمات همه یا هیچ استفاده میکنید !! استفاده از این کلمات و تعمیم دادن یک خصیصه یا رویکرد خاص به همه میتواند نشان دهنده فعالیت یتیم بطور غیر سازنده باشد ، به خودتان یادآوری کنید هر لحظه تعادل جهان هستی متفاوت از لحظه پیشین خود است و هر انسانی در هر لحظه از زندگیش با لحظه پیشین خودش تفاوت دارد و همچنین با سایر افراد  ! پس حتی برای یک فرد هم نمیتوانیم در همه موقعیت های زندگی یک نسخه بپیچیم ، چه برسد به سایرین !!

۴-با دیدن مغایرت هایی که مرتباً در طول روز مشاهده میکنید، انرژی بگیرید ، و به جای احساس نا امیدی و ناتوانی و کنار کشیدن ، و یا برعسک نالیدن و شکوه کردن و غر زدن ، و هدر دادن انرژی بدست آمده به روش های نا مربوط و بی فایده ،  انرژی های حاصل از دیدن این مغایرت ها را برای ادامه راه ذخیره کنید ! به خاط داشته باشیم “آنچه بر ما است، برای ما است” و تجربه ای فراتر از توان ما پیش رویمان گذاشته نمیشود .


۵-از کمک گرفتن از سایرین ابائی نداشته باشید ، همه ما در تعاملات روزانه و مختلف زندگی نیازمند راهنمایی و کمک دیگران هستیم و به اشتباه با جملاتی مانند “مال من فرق داره””هیچکس من رو درک نمیکنه ” راه کمک گرفتن از سایرین را برخود نبندید. از درخواست کمک کردن هراسی نداشته باشید و از تجارب سایرین استفاده کنید .


۶- در زمانهایی که به دلیل دیدن مغایرتی ، انرژی کسب کرده اید ، به جای تشکیل گنگ و گروه (که باعث ماندن شما در همان شرایط و بقاء در سطح یتیم شورشی میگردد) ، لحظه ای تامل کنید و انرژی ارزشمند و گرانبهای بدست آمده را برای مراحل بعدی سفر نگه داشته و بیهوده باتشکیل گروههای یتیمانه و همدردی های بیجا هدر ندهید.

۷- رابطه های همسطح و موازی را تمرین کنید ، همدلی کردن را تجربه کنید، برای درک و کمک به کسی که یتیم شده یا همدلی با یتیم درون خودتان، بایستی هم سطح بودن را بشناسیـد تا اعتماد را جلب کنید و قادر به ادامه تعامل باشید ! در طول روز و به شکل های مختلف  رابطه هم سطح را تمرین کنید !!


۸-اگر در تعامل با تجربه ای احساس کردید خارج از توان شما است و احساس ناتوانی کردید ، لحظه ای تامل کنید و بصورت فیزیکی و متافیزیکی با سایرین افرادی که تجارب مشابه دارند سینرژی کنید، به زبان ساده تر به خودتان یادآوری کنید که اولین کسی نیستید که با چنین مساله ای روبرو هستید و افراد دیگری نیز این مسائل را داشته اند و حل کرده اند، بصورت فیزیکی نیز از اطرافیان و دوستانی که با مسائل مشابه سروکار داشته اند راهنمایی بگیرید .


نظرات کاربران :

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد