ماتریکس (THE MATRIX) (قسمت ۴)

تحلیل فیلم ماتریکس به همراه فیلمنامه (که متون سبز در متن فیلمنامه اولیه آمده و متون قرمز رنگ دیالوگ هایی هست که در فیلم از آن استفاده شده و مقداری تغییر یافته است):


The.Matrix-1999-DVDRip.Xvid_clip1_clip0.avi

http://img703.imageshack.us/img703/4412/thematrix1999dvdrip.mp4


ابتدای فیلم ماتریکس با شبیه سازی و به تصویر کشیدن جلوه ای از خلقت آدم و حوا به صورت زیر قابل تحلیل و بررسی است:


FADE IN ON:

COMPUTER SCREEN

So close it has no boundaries


در ابتدا، فیلم با به نمایش گذاشتن صحنه ای آغاز می گردد که روی صفحه ای بدون هیچ رنگ و نوری بدون هیچ چارچوب و محدوده و مرز و boundary ، به صورتی که انگار همه اش همین است و جز این نیست و آن همان هیچ است و با خلقت و آفرینش وی همه چیز شروع می گردد.


A blinking cursor pulses in the electric darkness like a heart coursing with phosphorous light, burning beneath the derma of black-neon glass.

یک  Cursorهم ریتم با ضربان قلب با رنگ سبز روشن فوسفوری (نماد چاکرا چهار یا قلب) روی زمینه ای بدون هیچ رنگی و نوری در حال تپش است که نماد تجربه توحید است که فیزیک کثرت ایجاد می کند و می خواهیم به واسطه عشق توحیدی و الهی به وحدت در کثرت برسیم.


A PHONE begins to RING, we hear it as though we were making the call.  The cursor continues to throb, relentlessly patient, until –

در ابتدا تلفن به گونه ای زنگ می خورد که انگار این خود ما هستیم که آن سمت خط هستیم و شماره را گرفته ایم و منتظر هستیم تا طرف مقابل که او نیز خود ما در جایگاهی دیگر هستیم گوشی را برداشته و در آن سمت خط موجود شویم ، به این معنی که ما به اختیار خودمان خلق می شویم و به دنیا می آییم و شماره را گرفته ایم، و نه اینکه صدای زنگ خوردن تلفنی را بشنویم و جوابگو باشیم ، که معنای آن این است که ما نه به اختیار خود که به اختیار دیگری که آن طرف خط شماره گیرنده است در این طرف خط موجود می گردیم . Cursor ضربان دارد و همچنان می تپد (نماد ضربان داشتن قلب در جنین دو ماهه و دمیده شدن روح حدود چهار ماهگی آن) و بیرحمانه صبر می کند تا –


جنین در ۴ هفتگی

جنین در ۲۸ هفتگی (۴ ماهگی)

نظرات کاربران :
  1. مشاهده گر گفت:

    واقعا بدون تحلیل و تفسیر چند درصد از اینگونه فیلم ها را میتوان فهمید ؟؟

  2. آرش گفت:

    میشه خواهش کنم که فیلم های دیگری اگر در این زمینه اگر هست رو معرفی و تحلیل کنید؟

  3. Takeo گفت:

    Superb information here, ol’e chap; keep brnuing the midnight oil.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)