رفتارهایی از حامی غیر سازنده که باعث سرکوب جنگجو در فرد میگردد

گاهی حامیان نا آگاه به بهانه این که قصد ارائه و تقدیم امنیت مطلوب تر و کامل تری را به پذیرنده امنیت دارند از روی ناآگاهی یا برای راحتی و آرامش خود ندانسته رفتارهایی ، با پذیرندگان امنیت دارند که ممکن است باعث سرکوب شدن جنگجویی در او شود و ….

معمولا حامیان بیرونی که متولیان امنیت نیز هستند ، در حالت غیر سازنده و نآاگاه و یا ترکیبات متفاوتی از رویکرد‌های نا آگاهانه و غیر سازنده حامی و جنگجو قرار دارند،

این حامیان به بهانه این که قصد ارائه و تقدیم امنیت مطلوب تر و کامل تری را به پذیرنده امنیت دارند از روی ناآگاهی یا برای راحتی و آرامش خود ندانسته رفتارهایی ، با پذیرندگان امنیت دارند که ممکن است باعث سرکوب شدن جنگجویی در او شود .


رویکرد بیرونی آن معمولا به این صورت است که شخص وابسته و غیر مستقل، محتاج و نیازمند وعجزه ، بار می اید . مثلا اگر فرزندشان همسو با جنسیت و شرایط محیطی و محاطی خود، قصد انجام تمریناتی شبیه متولی امنیت خود بنماید، تا با این امور حداقل آشنایی خود را پیدا کند. با توجه به تازه کار بودن و احتمال خطا و تخریب داشتن، در او ترس از تجربه جدید داشتن را ایجاد میکنند و یا این اجازه را به او نمیدهند ، و حتی شاید شرایطی را ایجاد کنند که تمرین‌ها با شکست مواجه شود.

و به همین ترتیب تسلسل باطل ادامه یا پیدا میکند و تمرین استقلال و ایجاد امنیت کنسل شده و در حقیقت باطل میشود !!


این گونه امنیت‌ها از جانب حامی غیر سازنده نه تنها در ساختاری مانند خانواده، که در سایر ساختار ها مانند مدرسه، ادراه، و یا نهاد‌های دیگر شغلی تحصیلی، در سطح جامعه نیز دیده میشود ، که باعث میشود رشد زیر دست‌ها و روند پختگی شان مختل شود و همواره با بزرگ شدن و رشد تدریجی پذیرندگان امنیت، بازهم با آنان مانند کودکان رفتارمی‌گردد .

و به این ترتیب مانع رشد و فعالیت انرژی کهن الگوی جنگجو شده و آنها را از ادامه مسیرشان باز میدارند.

نظرات کاربران :
  1. farin گفت:

    مطالب بسیار مبهم و پیچیده توضیح داده شده، از جملات ساده تر با ویرایش بهتر می توانست استفاده شود
    با تشکر از شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)