ماتریکس (THE MATRIX) (قسمت ۳)

تیتراژ فیلم

شروع فیلم که با اعلام و نمایشِ نام و آرم شرکت های تهیه کننده و پشتیبان می باشد با تمی تیره و سنگین و ابری و مه آلود است که روز آخر را یادآور می گردد که بی پایان به نظر می رسد و برایمان مبهم و غیرقابل پیش بینی یا فهم است .

در ابتدا با شکل گیری آرم شرکت WARNER BROS. PICTURES در میان آسمانی گرفته با ابرهای تیره و کهنه که بی روح و بی معنا به نظر می رسد و بار بسیاری از گذشته را با خود می کشد همانند دفتر اعمال مان روی زمین است که باید شسته شود و پاک گردد شامل تمام سهل انگاری ها، تردیدها، جهالت، خودخواهی، تاریکی ها و غیره.


نکته قابل توجه استفاده از رنگ سبز برای نمایش خانه های موجود در آرم شرکت WARNER BROS. PICTURES است که به سطح آگاهی چهار و دیدگاه وحدت در کثرت اشاره دارد. البته هر شرکتی آرم خود را دارد که در ابتدای فیلم به نمایش گذاشته می شود و با توجه به فضا و موضوع فیلم، موسیقی و رنگ ها و حتی گاهی خود آرم ، تغییراتی می کند و با روند فیلم همسو می گردد.


نماد این شرکت ، نمایش یکسری خانه و به طور کلی تر محله یا شهر است که نمادی از تاثیرگذاری رسانه هاست که به خانه ها و خانواده ها و نهایتاً ناحیه و منطقه ای راه می یابند (البته عکس نمایش داده شده در واقع اولین استودیو این شرکت است).و پس از آن آرم شرکت VILLAGE ROADSHOW PICTURES است که آن نیز مانند تعداد زیادی خانه های سازمانی است و حتی تا حدودی می توان گفت اردوگاه های کار اجباری را در زمان هیتلر به یاد می آورد.


در مورد موسیقی آغازین فیلم در همین ۴۰ ثانیه ابتدایی می توان گفت فضا و تصویری را که از آن سخن می گوید و در خاطرمان تصویرگر می شود ، میدان و صحنه جنگی سرد با اسلحه های سرد است که در انتهای نبرد پس از کشته شدن تعداد بسیاری ، از کنار و اطراف بدن های بی جان مبارزان و حتی مردم عادی می گذریم و از بالا به آن ها نگاه می کنیم که دیگر حرکت و صدایی از آن ها نیست و وجود ندارد و اینکه صحنه و میدان کاملاً خالی است و تنها ما و شاید چند نفر همراه ما زنده و حی و حاضر می باشند که اشاره به شخص ما و حوزه نزدیک در تعامل با ما دارد.


سپس با اوج گرفتن صدا و نمایش آرم WARNER BROS. PICTURES ، انگار که توجه ما به دری بلند و آهنین که تا بالا ادامه دارد جلب شده است و آن در را به یکباره می بینیم و این در میله هایی دارد (مانند درهای زندان) که از پشت آن نیز می توانیم مابقی صحنه نبرد را ببینیم که آنجا نیز خالی است در حالیکه بادی به نشانه تمام شدن می وزد همچو نسیم بعد از طوفان.و با آمدن آرم شرکت  VILLAGE ROADSHOW دری که ظاهراً لولای آن نیز نیاز به روغن کاری دارد باز می شود و در این مرحله به ما اجازه ورود به فضای دیگری را می دهند.که ناگهان موزیک شروع به تند شدن می کند و پخش شدن روی زمین را بازگو می کند منظور تکثیر و ازدیاد جمعیت انسان ها از آدم و حواست که روی زمین پخش می شوند و همه جا را می گیرند(اشاره به چندین نسلی است که تاکنون بر کره زمین پدید آمده اند و موجود شده و سپس نابود گردیده اند و نسل های دیگری پا به عرصه وجود نهاده اند مانند عصر طلا ، نقره ، برنز ، آهن و عصر کنونی که ترکیبی از خوب و بد ، طوفان نوح و تجربه سطح سه آگاهی است) .


عصر طلا (Golden Age)

عصر نقره (Silver Age)

عصر برنز (Bronze Age)

عصر آهن (Iron Age)

عصر کنونی (Present)

سپس تیتراژ فیلم شروع می شود که همزمان در ستون هایی عمودی یکسری عدد و حرف با رنگ سبز از بالا به پایین می آید و تمام صفحه را پر می کند و می روند ، و بعدی ها می آیند و دوباره همین روند تا نمایش اسم فیلم تکرار می شود ، مانند به دنیا آمدن و از دنیا رفتن انسان ها.جالب آن است که در این میان یکسری از آن ها روی صفحه می درخشند و به چشم می آیند که می تواند تاثیرگذاری آن آدمیان در زمان حضورشان روی زمین بوده باشد.و جالب تر اینکه همه خطوط ادامه نمی یابند و برخی از آن ها به پایان می رسند و آن نسل ها خاتمه می یابند.در تیتراژ نام فیلم ، قبل نمایان شدن THE MATRIX در ابتدا حرف M می آید و و پس از آن نیز تنها حرف M می ماندکه نماد سیالات است و اینکه انسان نه جامد است نه مایع و نه گاز بلکه مانند جیوه که فلزی مایع است (و نماد بارز کثرت در وحدت و وحدت در کثرت می باشد)،هرسه را در خود دارد و متجلی می گردد در عین حال که بدن شکل دارد و استخوان بندی به آن مرز و حد و حالت جامد می دهد، ۷۵% بدن را مایعات فرا گرفته و شش ها نیز حدوداً حجم ۶ لیتر گاز را در خود دارد.اگر پدر آسمان را گاز و مادر زمین را جامد فرض کنیم فرزند این دو را که انسان نام دارد مایعی درنظر می گیریم که بین حالت جامد و گاز است.نماد M می تواند نماد زایش باشد که شکل بدن مادر در هنگام به دنیا آوردن و زاییدن فرزندش است و کلمه MA (مخفف MAMA، MOM، MOTHER) نیز به این صورت شکل گرفته که A زایش است و منبع ، مصدر و باعث زایش آن M است و زمانیکه این دو در کنار هم قرار می گیرند (مانند علت و معلول) MA را شکل می دهند.نظرات کاربران :
  1. نعیم گفت:

    چقد جالب بود! مخصوصاً M و فرزند آسمان و زمین…

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)