حقیقت زندگی لزوما همیشه مطابق میل ما نخواهد بود ، . . .
حقیقت زندگی لزوما همیشه مطابق میل ما نخواهد بود ، . . .
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)