قانون جذب

 

پدر و مادر براساس نوع و نحوه و چگونگی بودنشان و آنچه حقیقتا هستند، چگونه بودن فرزند خود را، “جذب” می کند.

پیش از به دنیا آمدن هر فرزندی، در زندگی زناشویی، زن و مرد با نوعی تعادل مشخص و براساس سهم خودشان ، در تعادل دو نفره ، زندگی و رشد می کنند.

 

با دنیا آمدن هر فرزندی در خانواده ، تعادل جدید و متفاوتی ایجاد گشته، و هر یک از افراد خانواده ، سهم جدید و متفاوتی از تعادلِ کل را زندگی میکنند.

 

چگونگی ایفای نقش و ادای سهم فرزندِ خانواده ،
در تعادل جدیدی که بواسطه حضورش در خانواده ایجاد شده ، نحوه حضور او در تعادل را تعریف میکند.

و بر این اساس،
سهمی که والدین ، از تعادل کل زندگی می نمایند و همچنین بر اساس سهمی که فرزند از تعادل کل زندگی خواهد کرد،
در ” همزمانی ” باعث “جذب “، چگونه بودن ِ فرزند و پدر و مادر می شود.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)