مقوله عزت نفس
مقوله عزت نفس

مقوله عزت نفس

همه انسان‌ها تجلیات متفاوت از کل هستند.
من منحصر بفرد هستم و نیاز ندارم به هیچ طریقی ایجاد تفاوت نمایم.
همین که هستم، منحصر بفرد هستم…

مثالِ آیینه‌‌های در زوایای متفاوت در یک اتاق که همه آنها قسمتی از تصویر فرد که در آن اتاق باشد را نشان می‌دهند ولی تصویری متفاوت از آن فرد در آن اتاق.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)