درک‌ از زمان، زمان‌ گذشته، زمان‌ آینده، آرک‌تایپ‌ پوزیدون
درک‌ از زمان، زمان‌ گذشته، زمان‌ آینده، آرک‌تایپ‌ پوزیدون

 

در توصیف خصوصیات بارز آرک تایپ پوزیدون آنچه که به وضوح ذکر میگردد ،
این است که” زمان ” این آرک تایپ” گذشته ” است ، یعنی کسی که با آرک تایپ پوزیدونش زندگی میکند ، در زمان گذشته سیر میکند و همواره ” گیر ” آنچه گذشته و تمام شده است .
چرا که نمیتوان به زمان حال و آینده، گیر کرد .

این سوال پیش می آید که افرادی که دایما در ” زمان آینده “هستند دارای چه آرک تایپی می باشند ؟

افرادی که فارغ از گذشته و زمان حال در زمان ” آینده ” به سر میبرد ، در واقع به “گذشته ” گیر هستند ،
چون “هدفی” را در گذشته، بر اساس آگاهی همان زمان، برای آینده، برنامه ریزی و مشخص گردیده اند و با توجه به برنامه ریزیی که در ” گذشته “داشته اند در زمان آینده به سر می برند ،

لذا، عملا کسی که به آینده فکر میکند در واقع به برنامه ریزی خود در گذشته گیر کرده ، پس آرک تایپ این شخص نیز در مورد این رفتار پوزیدونی است.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)