سفر قهرمانی، مفید بودن زن، پویایی درون
سفر قهرمانی، مفید بودن زن، پویایی درون

سفر قهرمانی
مفید بودن زن
پویایی درون

اگر هوشیار و اگاه نباشیم ،
هر یک از ما، سرانجام روزی در زندگی در روزمرگی خود دفن خواهیم شد و این موضوع ارتباطی با تعداد انسانهای حوزه تعاملمان نخواهد داشت،
چه آنکه روزمره، با یک نفر تعامل داشته باشیم ، چه آنکه با ده ها نفر تعامل کنیم و چه آنکه فقط با خودمان ، . . . ، در هر صورت ، غفلت و عادت موانعی هستند که مانع از رشد و حال خوب حقیقی‌مان می‌شوند.

به عنوان مثال ( آرک تایپ پرسفون) ، شخصی که هرچیزی سریع دلش را میزند و هیجان هرچیزی برایش به زودی تمام میشود ،
دلیلش این است که از درون پویا نیست و در بقاست ، . . .

“پویایی درون” آنست که انسان حتی در زندان انفرادی هم باشد، حالش خوب است و دچار حس یکنواختی و روزمرگی نگردد.

انسانهایی که با توسل به انواع مکانیزم های فرار توهم این موضوع را دارند که دچار بقا نشده اند، فقط از تشخیص حقیقت درد غافلند ، . . .

راه نجات حقیقی هر انسانی این است که پویایی درون و دغدغه رشد داشته باشد ، تا بقاء را تجربه نکند،
ولاغیر با صدها انسان هم تعامل داشته باشد باز حس بقا به سراغ انسان خواهد آمد.

????مادری که شاغل است و بچه هایش از نعمت حضور مادر بی بهره اند، به راستی فردی مفید است؟!
سفر قهرمانی زنانه چیست؟
یک زن پویایی درون خویش را چگونه می بایست تعریف کند؟

آنچه که زنان به اشتباه دچارش می شوند، تعریف خود در جامعه براساس ارکان مفید بودن مرد در جامعه و به جبران عدم پویایی درون است.
این تصور خام و اشتباهی است که زنان امروز بسیار به آن دچار شده اند. سفر قهرمانی زن از سفر قهرمانی مرد متفاوت است، راه اعتلای زن از راه اعتلای مرد تفاوت دارد ، . . .
سقف رشد و پرواز هر زنی از راه رشد و پرواز همسرش تعریف می شود.
درک عمیق زنانگی و زن بودن ، که زن به دنبال یافتن و فهم آن است، سفر قهرمانی زن نام دارد.
و لذا زنانی که رشد و پویایی خود را بر اساس سفر قهرمانی مردانه تعریف می نمایند، به گونه ای از مکانیزم های فرار از حقیقت زنانگی خود متوسل شده اند.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)