رابطه عاطفی-مفعول منفعل فاعل را به فعل وا می دارد، . . .
رابطه عاطفی-مفعول منفعل فاعل را به فعل وا می دارد، . . .

رابطه عاطفی
‍ همانطور که بارها در صحبت‌ها وپیام‌ها گفته شده است،
در تعامل عاطفی و رابطه زناشویی هر دونفر در بستری از مشترکات تفاوت‌هایشان را باهم تفاهم می‌کنند و یک رابطه را آغاز کرده و ادامه می‌دهند.

سوال: در تعامل با انسان‌های مختلف در مقوله قانون جذبِ رابطه عاطفی و ازدواج رویکرد و رفتار متفاوتی از رفتارهای افراد با خودم دیدم….
مثلا در تعامل با یک آدم منطقی، بُعد احساسات من پررنگ می‌شود و در تعامل با فردی احساساتی، ذهن و منطق من قوی می‌شود؟!
به چه دلیل؟؟

پاسخ:
مفعولِ منفعل، فاعل را به فعل وا می‌دارد…..
این یعنی خود فرد تعیین می‌کند دیگران چگونه با او رفتار کنند….
مثلا در انسان در جلوه‌ای از حضورش در لحظه که بُعد ورزش وجودش فعال باشد، فردی ورزشکار جذب می‌کند..
وقتی بُعد مذهبی و غیرمذهبی وجودش فعال باشد، انسانی مذهبی یا انسانی غیرمذهبی جذب می‌کند….
‌در تعامل رابطه عاطفی و رابطه زناشویی، این نکته حائز اهمیت است که هر آنگونه بودن هر فردی تابعی است از چگونه بودن خودِ فرد در آن تعامل
مثل تعریفی که از تابع در ریاضیات بیان می‌شد.

F (x)=y
F (هرگونه بودن من)= چگونه بودن فرد در تعامل با من

یعنی هرآنگونه‌ای که من در تعامل رابطه عاطفی باشم، در چگونه بودن فرد مورد تعامل من بسیار اثرگذار خواهد بود.
به معنی اینکه آنگونه که با ما رفتار می‌شود، حقیقتاً همان است که باید رفتار شود.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)