انسان هدفمند، انسان بی‌هدف، آرکتایپ پوزیدون
انسان هدفمند، انسان بی‌هدف، آرکتایپ پوزیدون

انسان هدفمند
انسان بی‌هدف
آرکتایپ پوزیدون

انسان هدفمند، فردی است که در هرلحظه با رویکرد ” حال رو به آینده ” هدف گذاری می نماید، ولو اینکه بعد از میلیاردها بار بازنگری، “هدف” همان باشد ، هدف همان اولین انتخاب هدف نیست، فقط ممکن است مشابه بهم باشند،
هرتعادلی، براساس ” انتخاب اصلح ” آن تعادل یک هدف دارد که این هدف می تواند مشابه تعادل قبل باشد، ولی به معنی یکسان بودن با هدف قبلی نیست.

انسانهای هدفمند، انسانهایی هستند که در ” هرلحظه ” تصمیم می گیرند و انتخاب اصلح می نمایند، ولو متفاوت ولو به ظاهر یکسان…
این تعریفِ “انسان هدفمند” در مواقعی که انسان ذهن‌اش در راستای اداره وجودش در مسیر تعالی الهی‌اش ضعف دارد و به اشتباه میخواهد با یکبار تفکر و انتخاب و هدفگذاری، تا بی نهایت پیش رود، بسیار راه گشا خواهد بود.

هدف گذاری غیرسازنده در آرک تایپ پوزیدون ، بصورت” یکبار برای همیشه است” و یکبار تصمیم میگیرد و میخواهد که تا همیشه ادامه بدهد بصورت موشکی…..

و لذا این موضوع یکی از نکات اساسی رفتارهای پوزیدونی است، که حتی گاهاً به اشتباه اینگونه رفتارها جزئی از رفتار انسان های هدفمند تلقی می گردد.

در پایان می‌توان بیان داشت:
تنها با لحاظ نمودن ذهن کل نگر با درنظر گرفتن سه حوزه وجودی ذهن، جسم و روح در هر لحظه از زندگی‌مان انتخاب اصلح نموده و فارغ از گذشته و با حضور در زمان حال با رویکرد آینده، هدفمند زندگی نماییم.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)