عزت نفس
عزت نفس

مقوله عزت نفس

به تک تک ذرات وجودم و اجزاء بدنم و همۀ اعضاء و جوارحم، به عنوان جزوی از کل وجود، عاشقانه عشق می‌ورزم و از اینکه عمری همدیگر را تا رسیدن به کمال همراهی می‌کنیم، شکرگزارم.
این جمله ، رویکرد انسان متعالی، در تعامل با خودش را به سادگی بیان می کند و اشاره به هدف از آفرینش و آمدن انسان به این دنیا دارد.

این جمله در مورد، آرکی تایپ آفرودیت ( از این جایگاه که با خودش کامل است و خود را با تمام زیبایی‌ها و کاستی‌ها دوست می‌دارد ) به وضوح دیده می شود و با تمام ابعاد وجودیش کامل است ، . . .

زمانیکه انسان ، ارزش حقیقی خویش را شناخت و از این جایگاه ، تمامی ابعاد وجودی خودش را حقیقتاً عزیز بدارد، (براساس این اصل که انسان هر تعاملی با خودش دارد، مسلماً با دیگران نیز همانگونه خواهد بود و نیز دیگران با او از همان جایگاه تعامل خواهند داشت) از نگاه دیگران نیز به همان شکل عزیز و ارزشمند و دوست داشتنی خواهد بود.

مسلماً فردی که در مسیر درک و یقین این مهم حرکت کند، به حقیقتِ “عزت نفس” خواهد رسید .

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)