رابطه عاطفی-قسمت پنجم
رابطه عاطفی-قسمت پنجم

رابطه عاطفی
قسمت پنجم

قانون جذب آنیما و آنیموس
قانون جذب برای هر خانمی ، بر اساس میزان آنیمای وی صورت می پذیرد. به این معنا که هر میزان که آنیمای یک زن پایین تر باشد ، به همان میزان مردی با میزان آنیموس پایین تری جذب می کند . و یا به بیان دیگر هر چه آنیما کمتر باشد ، مردی با میزان آنیمای بالا جذب می نماید.
بنابراین میزان آنیموس مردی که یک زن جذب می نماید بر اساس میزان آنیمای آن زن می باشد .
حال اگر زنی خواهان جذب مردی با آنیموس بالا می باشد باید میزان آنیمای خود را افزایش دهد و هر چه میزان زنانگی زنی بیشتر باشد قطعا مردی با میزان مردانگی بالاتری ، جذب خواهد نمود.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)