رابطه عاطفی هدفمند چیست؟
رابطه عاطفی هدفمند چیست؟

بر طبق آنچه تاکنون بارها ذکر گردیده است:

در هر تعاملی تحت عنوانی، فلسفه ارتباط، : نیاز و رفع نیاز “می باشد،
و انسان ها براساس این اصل ،
“بر بستری از مشترکات تفاوتهایشان را تفاهم میکنند. ”

در تعامل ازدواج ، مسلما هدف زن از ازدواج کسب امنیت تدارک دیده شده از طرف مرد می باشد، هدف مرد تناسل و بچه دار شدن است.
و لذا با توجه به کسب امنیتی که زن براساس آن وارد رابطه ازدواج می گردد، زن ملزم به “درخواست و اعلام نیاز ” از مرد می باشد.
عمدتاً زن های که به اعلام نیاز از همسر خود باور ندارند، در واقع تصویری مخدوش شده از ازدواج و تعامل صحیح زناشویی در ذهن خود دارند، که می توان بیان داشت، اغلب این بذر خدشه دار در ذهن دختران از طرف مادران نهادینه شده است. ( مادرانی که خود نیز اعلام نیاز از همسر را کابوسی برای زن می دانستند.)

با توجه به فلسفه نیاز و رفع نیاز و لزوم شناخت مرد و زن از نیاز خود و همچنین نیاز فرد مورد تعامل در هر ارتباطی ، اصلح آن است که هر دو نفر هدف خود از تعامل را smart (هوشمند) نموده و در ابتدای شکل گیری هر رابطه ای براساس این هدف گذاری هوشمند رابطه را آغاز نمایند.

آنچه از تعریف لغت smart در جزء به جزء کلمه ذکر گردیده است :
S : specific
M : measurable
A : attainable
R : relevant
T : time based

به معنی هدفی :
قابل اندازه گیری ، قابل دسترس، مرتبط ، قابل زمانبندی و منطبق با زمان قابل تعریف باشد.

با توجه به تعریف بالا می توان به سادگی دریافت، درخواست ها و اعلام نیازهایی که در هر تعامل بین زن و مرد براین اساس استوار نباشد، در حقیقت “بهانه ” هایی برای خاتمه دادن به آن تعامل بیش نیست و گامی در جهت خارج شدن از سازنده بودن آن تعامل.
مثال مرتبط با این موضوع را می توان در مورد زنانی ذکر نمود که از همسر خود در زندگی مشترک تقاضایی خارج از حیطه امکانات موجود ( و بلکه حتی امکانات قابل دسترس مرد در آینده با وجود برنامه ریزی های مالی ) می نمایند.
اینگونه زنان با این قبیل درخواست ها اولین گام در جهت تضعیف و تحقیر متولی امنیت خویش را برداشته اند و مسلماً عواقب این امر متوجه خود فرد در زندگی مشترک خواهد شد.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)