رابطه عاطفی – قسمت چهارم
رابطه عاطفی – قسمت چهارم

رابطه عاطفی
قسمت چهارم

چگونه قانون جذب ابعاد ناشناخته وجودمان را نمایان می سازد ؟
براساس قانون جذب ، آنچه که جذب ما می شود در حقیقت ابعاد ناشناخته وجود ما را برایمان نمایان می سازد .
حال این سوال پیش می آید که بعنوان مثال فردی که در تمام عمر خود رویکردی مذهبی داشته و همه شعائر را رعایت می نموده ، چگونه است که جذب شخصی می گردد که کوچکترین اعتقادی نداشته و رفتاری لا قیدانه به مظاهر مذهبی دارد ؟
پاسخ این است که در حقیقت مذهبی بودن این فرد بصورتی است که ایجاد سایه و تضاد و تقابل می نماید چرا که اگر مذهبی بودن نشأت گرفته از آگاهی فرد باشد ، هیچ گونه سایه ای بوجود نمی آید .
هنگامیکه مذهبی بودن از سر عادت و یا تحمیل و نیز اجبار باشد ، در حقیقت ضد آن را در درون خود ، در اعماق وجود ایجاد کرده و این ضد مذهب شکل گرفته در عمق وجود را ، بر روی فردی بیرونی ، که واجد این صفات به شکلی بارز و نمایان می باشد ، فرافکن می نماییم.
حال اگر مذهبی بودن بر اساس آگاهی باشد ، در نتیجه رویکرد ضد مذهبی ، در عمق وجود شکل نگرفته و دیگر فرافکنی صورت نمی پذیرد و جذب شدن به فردی ضد مذهب، واقع نمی گردد.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)